دانشگاههای شهر همدان

در شهر همدان تعداد 10 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر همدان صاحب امتیاز 19 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 679 شماره منتشر نموده اند. شهر همدان میزبان 11 همایش علمی تخصصی و 163 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر همدان, 21845 مقاله علمی شامل 5232 مقاله ژورنالی و 7984 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 5232 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر همدان تعداد 23,792 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 1,079 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر همدان

کل مراکز علمی
10
کل اساتید
1079 نفر
کل دانشجویان
23792 نفر
مقالات کنفرانسی
7984 مقاله
مقالات ژورنالی
5232 مقاله
مقالات بین المللی
8629 مقاله
کل همایشها
344
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر همدان در سال 1402

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

رتبه در کل کشور: 62

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

رتبه در کل کشور: 118

دانشگاه صنعتی همدان

رتبه در کل کشور: 357

نمایش دانشگاههای شهر همدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دانشگاه پیام نور واحد مرکز ملایر

دانشگاه پیام نور واحد واحد قروهدرجزین

دانشگاه پیام نور واحد همدان

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی همدان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

موسسه آموزش عالی عمران و توسعه

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران