دانشگاههای شهر همدان

در شهر همدان تعداد 10 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر همدان صاحب امتیاز 16 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 168 شماره منتشر نموده اند. شهر همدان میزبان 21 همایش علمی تخصصی و 163 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر همدان, 15029 مقاله علمی شامل 1569 مقاله ژورنالی و 5668 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 1569 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر همدان تعداد 23,792 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 1,079 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر همدان

کل مراکز علمی
10
کل اساتید
1079 نفر
کل دانشجویان
23792 نفر
مقالات کنفرانسی
5668 مقاله
مقالات ژورنالی
1569 مقاله
مقالات بین المللی
7792 مقاله
کل همایشها
196
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر همدان در سال 1397

دانشگاه علوم پزشکی همدان

رتبه در کل کشور: 89

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

رتبه در کل کشور: 99

دانشگاه صنعتی همدان

رتبه در کل کشور: 271

نمایش دانشگاههای شهر همدان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان

دانشگاه پیام نور واحد مرکز ملایر

دانشگاه پیام نور واحد واحد قروهدرجزین

دانشگاه پیام نور واحد همدان

دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی

دانشگاه صنعتی همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانشگاه علوم پزشکی همدان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان همدان

موسسه آموزش عالی عمران و توسعه همدان

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران