آرم مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر

مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر

نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی

استان: قم

شهر: قم

مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر یک موسسه غیرانتفاعی در شهر قم، استان قم است. و در سال 1390 تاسیس شده است. در حال حاضر 1107 دانشجو و 148 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 75 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1399 پژوهشگران مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «دیوان» و «دیوان عدالت اداری» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
75
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
1107 نفر
کل اساتید
148 نفر
مساحت (مترمربع)
7,000
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر

نمودار مقابل رتبه (Rank) مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر

مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر تاکنون 75 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 21 مقاله ژورنالی و 54 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 67 مقاله مشترک با 29 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر

شرکای علمی اصلی مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1399 محورهای اصلی مقالات علمی مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر در سال 1399 موضوع دیوان و دیوان عدالت اداری می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر در سال 1399 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر بوده است.

طرح های پژوهشی مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر

اساتید و اعضای هیات علمی مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر
نام مرکز: مؤسسه آموزش عالی طلوع مهر نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی استان: قم شهر: قم آدرس: واحد برادران: قم، پردیسان، بلوار دانشگاه، بلوار شهروند شمالیکد پستی: 3749113362 و واحد خواهران:خیابان شهید فاطمی(دورشهر) نبش میدان رسالت کدپستی:63117-37156 وبسایت دانشگاه: http://www.tolouemehr.ac.ir شماره تلفن: 02532810008 شماره فکس: 02189789139
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران