آرم موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا)

موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا)

نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی

استان: تهران

شهر: تهران

موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) یک موسسه غیرانتفاعی در شهر تهران، استان تهران است.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 128 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1401 پژوهشگران موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «دادرسی اداری» و «دادرسی اداری» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
128
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
0 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا)

نمودار مقابل رتبه (Rank) موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا)

موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) تاکنون 128 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 12 مقاله ژورنالی و 116 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا)

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا)

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا)
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 98 مقاله مشترک با 39 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا)

شرکای علمی اصلی موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1401 محورهای اصلی مقالات علمی موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) در سال 1401 موضوع دادرسی اداری و دادرسی اداری می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) در سال 1401 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) بوده است.

طرح های پژوهشی موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا)*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا)

اساتید و اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا)
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا)

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا)
نام مرکز: موسسه آموزش عالی صدرالمتالهین (دانشگاه صدرا) نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی استان: تهران شهر: تهران آدرس: برزگراه شهید خرازی، خروجی بلوار کاشان جنوب، میدان موج، بلوار علامه قزوینی، نبش میلاد یکم، کد پستی:1493845161 و صندوق پستی : 314- 14875 وبسایت دانشگاه: http://www.sadra.ac.ir شماره تلفن: 44748551 شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران