آرم موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)

موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)

نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی

استان: خراسان رضوی

شهر: سبزوار

موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) یک موسسه غیرانتفاعی در شهر سبزوار، استان خراسان رضوی است. در حال حاضر 500 دانشجو و 50 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 43 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1400 پژوهشگران موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «بازشو مستطیلی» و «دیوار برشی فولادی» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
43
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
500 نفر
کل اساتید
50 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)

نمودار مقابل رتبه (Rank) موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)

موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) تاکنون 43 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 0 مقاله ژورنالی و 43 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 38 مقاله مشترک با 6 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)

شرکای علمی اصلی موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1400 محورهای اصلی مقالات علمی موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) در سال 1400 موضوع بازشو مستطیلی و دیوار برشی فولادی می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) در سال 1400 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) بوده است.

طرح های پژوهشی موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)

اساتید و اعضای هیات علمی موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)
    تاکنون هیچ عضو هیات علمی موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) در پایگاه سیویلیکا صفحه تخصصی ایجاد نکرده است. با ایجاد صفحه تخصصی به صورت خودکار در این صفحه نمایش داده می شود.

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی)
نام مرکز: موسسه آموزش عالی بیهق (غیردولتی-غیرانتفاعی) نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی استان: خراسان رضوی شهر: سبزوار آدرس: تقاطع خیابان طالقانی و رازی ( چهار راه امداد)، جنب ساختمان اتحادیه شرکتهای تعاونی روستایی سبزوار وبسایت دانشگاه: http://www.beyhagh.ac.ir شماره تلفن: ۴۴۶۶۸۸۷۰-۴۴۶۶۸۸۷۱-۴۴۶۶۸۸۷۲ شماره فکس: ۰۵۱-۴۴۶۶۸۳۳۱
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران