آرم دانشگاه علوم و فنون مازندران

دانشگاه علوم و فنون مازندران

نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی

استان: مازندران

شهر: بابل

دانشگاه علوم و فنون مازندران یک موسسه غیرانتفاعی در شهر بابل، استان مازندران است. و در سال 1371 تاسیس شده است. در حال حاضر 3000 دانشجو و 50 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 1451 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه علوم و فنون مازندران صاحب امتیاز و ناشر 0 مجله تخصصی است و تا کنون 5 همایش توسط دانشگاه علوم و فنون مازندران برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 488 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه علوم و فنون مازندران را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1403 پژوهشگران دانشگاه علوم و فنون مازندران بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «افزاینده ولتاژ» و «افزاینده ولتاژ» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
1451
کل مقالات ISI
488 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
5 همایش
کل دانشجویان
3000 نفر
کل اساتید
50 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ دانشگاه علوم و فنون مازندران

نمودار مقابل رتبه (Rank) دانشگاه علوم و فنون مازندران را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشگاه علوم و فنون مازندران در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی دانشگاه علوم و فنون مازندران

دانشگاه علوم و فنون مازندران تاکنون 1451 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 200 مقاله ژورنالی و 1251 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات دانشگاه علوم و فنون مازندران را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم و فنون مازندران نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات دانشگاه علوم و فنون مازندران دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی دانشگاه علوم و فنون مازندران

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 488 مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه علوم و فنون مازندران در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط دانشگاه علوم و فنون مازندران را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشگاه علوم و فنون مازندران

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط دانشگاه علوم و فنون مازندران را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 5 همایش توسط دانشگاه علوم و فنون مازندران برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای دانشگاه علوم و فنون مازندران ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری دانشگاه علوم و فنون مازندران
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری دانشگاه علوم و فنون مازندران با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی دانشگاه علوم و فنون مازندران شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط دانشگاه علوم و فنون مازندران در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 1031 مقاله مشترک با 134 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشگاه علوم و فنون مازندران با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران

شرکای علمی اصلی دانشگاه علوم و فنون مازندران طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران دانشگاه علوم و فنون مازندران ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1403 محورهای اصلی مقالات علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان دانشگاه علوم و فنون مازندران در سال 1403 موضوع افزاینده ولتاژ و افزاینده ولتاژ می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی دانشگاه علوم و فنون مازندران در سال 1403 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان دانشگاه علوم و فنون مازندران بوده است.

طرح های پژوهشی دانشگاه علوم و فنون مازندران*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که دانشگاه علوم و فنون مازندران به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط دانشگاه علوم و فنون مازندران انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای دانشگاه علوم و فنون مازندران
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از دانشگاه علوم و فنون مازندران در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم و فنون مازندران

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با دانشگاه علوم و فنون مازندران
نام مرکز: دانشگاه علوم و فنون مازندران نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی استان: مازندران شهر: بابل آدرس: خیابان شیخ طبرسی-خیابان سرداران 12-دانشگاه علوم و فنون مازندران -صندوق پستی 734 وبسایت دانشگاه: http://www.ustmb.ac.ir/ شماره تلفن: شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران