لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم و فنون مازندران در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه علوم و فنون مازندران در سال ۱۳۹۷ کلا ۳۵ مقاله شامل ۲۲ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Hybrid cost and time path planning for multiple autonomous guided vehicles
۲Fabrication of PMMA/PANI/Fe3O4 as a Novel Conducting Hybrid Coating
۳A Self-Balanced Step-Up Multilevel Inverter Based on Switched-Capacitor Structure
۴Improvement of longitudinal fins configuration in latent heat storage systems
۵Design of an efficient genetic algorithm for resource-constrained unrelated parallel machine scheduling problem with machine eligibility restrictions
۶An a-cut approach for fuzzy product and its use in computing solutions of fully fuzzy linear systems
۷Towards an extended BPMS prototype: Open challenges of BPM to flexible and robust orchestrate of uncertain processes
۸Green supply chain flow analysis with multi-attribute demand in a multi-period product development environment
۹Fe3O4–(CH2OH)2 nanofluid analysis in a porous medium under MHD radiative boundary layer and dusty fluid
۱۰Classifying Innovative Activities Using Decision Tree and Gini Index
۱۱Comparison among four calibrated meta-heuristic algorithms for solving a type-2 fuzzy cell formation problem considering economic and environmental criteria
۱۲Analytical and numerical solution of non-Newtonian second-grade fluid flow on a stretching sheet

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۵ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.