آرم موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان

موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان

نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی

استان: گلستان

شهر: گرگان

موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان یک موسسه غیرانتفاعی در شهر گرگان، استان گلستان است. و در سال 1384 تاسیس شده است. در حال حاضر 800 دانشجو و 100 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 231 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1403 پژوهشگران موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «روستا» و «روستا» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
231
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
800 نفر
کل اساتید
100 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان

نمودار مقابل رتبه (Rank) موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان

موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان تاکنون 231 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 16 مقاله ژورنالی و 215 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 173 مقاله مشترک با 39 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان

شرکای علمی اصلی موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1403 محورهای اصلی مقالات علمی موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در سال 1403 موضوع روستا و روستا می باشد.

طرح های پژوهشی موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

اخبار موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان
متاسفانه اخبار موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در لیست اخبار خروجی در پایگاه اخبار علمی تاکنون ثبت نشده است. اخبار علمی بزرگترین و جامعترین مرجع انتشار اخبار دانشگاهی و پژوهشی کشور است که به صورت آنلاین بیش از یکهزار دانشگاه و پژوهشگاه کشور را رصد نموده و اخبار لحظه ای را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.
آرم اخبارعلمی
افراد مهم علمی موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان

اساتید و اعضای هیات علمی موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان
نام مرکز: موسسه غیر انتفاعی میرداماد گرگان نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی استان: گلستان شهر: گرگان آدرس: گرگان - خیابان ولیعصر (عج) جنب عدالت 4 - کد پستی : 4916653989 وبسایت دانشگاه: http://mirdamad.ac.ir/ شماره تلفن: 017- 32253821-32253860-32249473-32249472 شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران