آرم دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نوع مرکز: دانشگاه دولتی

استان: گلستان

شهر: گرگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان یک دانشگاه دولتی در شهر گرگان، استان گلستان است و در سال 1336 تاسیس شده است. در حال حاضر 4000 دانشجو و 170 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 5730 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان صاحب امتیاز و ناشر 12 مجله تخصصی است و تا کنون 8 همایش توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 12 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1397 پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «محیط زیست» و «آبزی پروری» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
5730
کل مقالات ISI
12 مقاله
کل مجلات
12 ژورنال
کل کنفرانسها
8 همایش
کل دانشجویان
4000 نفر
کل اساتید
170 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
1 طرح
کارآفرینی و نوآوری
به زودی

رتبه‌ دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نمودار مقابل رتبه (Rank) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان تاکنون 5730 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 404 مقاله ژورنالی و 5326 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 12 مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 8 همایش توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ناشر 12 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 2805 مقاله مشترک با 225 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

شرکای علمی اصلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1397 محورهای اصلی مقالات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1397 موضوع محیط زیست و آبزی پروری می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1397 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان بوده است.

طرح های پژوهشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 1 طرح پژوهشی توسط دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
    تاکنون هیچ عضو هیات علمی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در پایگاه سیویلیکا صفحه تخصصی ایجاد نکرده است. با ایجاد صفحه تخصصی به صورت خودکار در این صفحه نمایش داده می شود.

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

دانشجویان دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
ارتباط با دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
نام مرکز: دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان نوع مرکز: دانشگاه دولتی استان: گلستان شهر: گرگان آدرس: آدرس سازمان مرکزی دانشگاه :  گرگان - خیابان شهید بهشتی   کد پستی : 4913815739 آدرس پردیس دانشگاه :  گرگان - میدان بسیج   کد پستی : 4918943464 وبسایت دانشگاه: http://www.gau.ac.ir شماره تلفن: (017) 32251701  - 32251702 - 32251704  - 32220321 شماره فکس: 017-  32220640
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران