لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۲۶ مقاله شامل ۱۱۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۵ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی مقایسه ای شاخص های خشکسالی ( درصد نرمال، دهک ها Drought Monitor US، SPEI، SPI و NDVI)
۲رابطه تاخیر زمانی بین شاخص های خشکسالی SPI و SPEI و شاخص پوشش گیاهی NDVI در حوضه سنگ بست خراسان رضوی با استفاده از مدل علیت هشیایو
۳تغییرپذیری فرم های هوموس در رابطه با متغیرهای محیطی جنگل های هیرکانی
۴بررسی مورفولوژی فرم های هوموس در رابطه با تیپ های جنگلی شرق هیرکانی
۵طبقه بندی مورفولوژیکی فرم های هوموس جنگل های شرق هیرکانی
۶اهمیت استفاده از نانوسلولز در حفظ منابع چوبی (جنگل)
۷بررسی عملکرد صید الکتریکی روی گونه های مختلف ماهیان در مقابل تله ماهیگیری
۸تاثیر برخی از مشخصه های کمی درختان در گسترش بیماری زغالی بلوط
۹تاثیر برخی از عوامل رویشگاهی در گسترش بیماری زغالی بلوط
۱۰بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر دبی پیک سیلاب در حوضه آبخیز داربکلا
۱۱بررسی نقش قرق بر میزان ترسیب کربن اکوسیستم های مرتعی
۱۲بررسی نقش قرق اکوسیستم های مرتعی بر برخی ویژگی های فیزیکو شیمیایی خاک
۱۳مدیریت مناطق بیابانی و تاب آوری جوامع محلی در جنوب حوضه حبله رود
۱۴بررسی ویژگی های توده و تجدید حیات گونه سرخدار ( Taxus baccata ) در منطقه النگدره گرگان
۱۵مقایسه ساختار توده های سرخدار ( Taxus baccata ) در دره زیارت گرگان و ترکت جهان نما کردکوی
۱۶مدل مناسب ارزیابی وضعیت خطر بیابان زایی جهت مدیریت مناطق بیابانی در کشور ایران (مطالعه موردی: بخش جنوبی حوضه حبله رود )
۱۷اثر محلول پاشی کیتوزان بر خصوصیات بیوشیمیایی میوه ی توت فرنگی
۱۸اثر محلول پاشی کیتوزان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی میوه ی توت فرنگی
۱۹سهم مشارکت پوشش گیاهی بر تولید رواناب و دبی پیک سیلاب در حوضه آبخیز داربکلا
۲۰آکریل آمید در آجیل برشته شده، مقاله مروری
۲۱مقاله مروری آکریل آمید در مواد غذایی: مکانیسم تشکیل و راه های کاهش آن در صنعت غذا
۲۲بررسی هتروفیل و لنفوسیت و اندام های لنفاوی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف خاکشیر Descurainia sophia در شرایط تنش حرارتی حاد
۲۳تاثیر استفاده از پودر پر به عنوان جایگزین کنجاله کلزا و سویا بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین
۲۴تاثیر انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس (Ichthyophthirius multifiliis) غیرفعال شده با پرتو گاما بر برخی فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی ماهی قزل آلای رنگین کمان
۲۵پاسخ صفات عملکردی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف خاکشیر (Descurainia sophia) در شرایط تنش حرارتی حاد
۲۶اولویت بندی گزینه های مدیریت بیولوژیکی و بیومکانیکی حوزه آبخیز با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (mcdm) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قورچای، استان گلستان)
۲۷بررسی بحران آب و ارایه راهکارهایی جهت مقابله با آن
۲۸بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تنوع زراعی شهرستان گرگان
۲۹بررسی شاخص های تنوع زراعی در شهرستان گرگان با تاکید برتوسعه ی پایدار
۳۰پپتیدهای زیست فعال: روش های تولید و اثرات سلامتی بخش
۳۱بررسی خوراک های سنتی تهیه شده توسط جوامع محلی از گیاهان مرتعی (مطالعه ی موردی: بومیان مراتع زبرخان)
۳۲کارلا: خواص آنتی اکسیدانی و ضد دیابتی
۳۳مروری بر بیماری های مهم ویروسی در مزارع تکثیر و پرورش سردابی
۳۴کاربرد مواد ضدعفونی کننده در مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سردابی
۳۵استفاده از نوکلیوتیدها در تغذیه آبزیان
۳۶اثرات تغذیه در سیستم ایمنی آبزیان
۳۷جایگاه ازون و اشعه ماوراء بنفش در آبزی پروری
۳۸مدیریت کیفیت آب در آبزی پروری
۳۹مدیریت ساخت سیستم های پرورشی آبزیان
۴۰مکانیسم سیستم مدار بسته در آبزی پروری
۴۱تاثیر نوع بستر و تیمار اکسین بر ریشه زایی گیاه نسترن
۴۲مروری برنانوکپسولاسیون ترکیبات زیست فعال
۴۳تکنیک پردازش تصاویر و×کاربرد×آن×در زیبایی منظر خیابانی شهری
۴۴آلودگی های بصری در منظر شهری
۴۵فضای سبز شهری و تاثیر آن در آرامش شهروندان از منظر مدیریت ×شهری
۴۶بررسی پراکنش و پوشش گونه درمنه شن دوست ( Artemisia (tschermierian در منطقه حفاظت شده میانکاله
۴۷بررسی روند تغییرات برخی خصوصیات فیزیکی سیب رقم برابرن ساری در سردخانه
۴۸مطالعه برخی صفات فیزیکی سیب رقم فوجی دماوند در شرایط انبارمانی
۴۹واکاوی دانش بومی شیوه های بهره برداری و استفاده سنتی از گیاهان دارویی ریواس، آویشن و کور
۵۰بررسی دیدگاه جنگل نشینان استان گلستان نسبت به پارادایم جدید زیست محیطی و ارتباط آن با ویژگی های اجتماعی- اقتصادی
۵۱بررسی اثرات تغییر اقلیم برجریان رودخانه ایستگاه تمر- استان گلستان
۵۲تعیین نقاط حادثه خیز تصادفات با به کارگیری روش برآورد تراکم کرنل (مطالعه موردی: شهر تهران)
۵۳کاربرد توابع مفصل در تعیین دوره بازگشت های دو متغیره (مطالعه موردی: پدیده سیلاب درحوزه آبخیز گرگانرود)
۵۴اثر حشره کشی خاک دیاتومه ی ایرانی پایا بر سوسک توتون، Lasioderma serricorne (F.) (Col.; Anobiidae)
۵۵مقایسه مدل های رشد و انتخاب مدل بهینه در مرغان بومی مازندران
۵۶کشاورزی ارگانیک؛ هارمونی تغذیه، محیط زیست و سلامت
۵۷طراحی، ساخت و ارزیابی کارنده دستی اتوماتیک
۵۸تآثیر عوامل توپوگرافی بر میزان فراوانی و شدت بیماری ذغالی بلوط
۵۹اثرات مواد فرار حاصل از گونه های Trichoderma بر روی قارچ Biscogniauxia mediterranea عامل بیماری ذغالی بلوط در شرایط این ویترو
۶۰کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی
۶۱بررسی تاثیر استفاده از آب مغناطیسی بر میزان عملکردگیاه
۶۲بررسی تاثیر تنش خشکی و شوری بر عملکرد و میزان اسانس گیاهان دارویی
۶۳ویژگی ها و بایسته های کارآفرینی در آموزه های دینی
۶۴آبهای نامتعارف، ضرورت کاربرد و چالش های زیست محیطی پیش رو
۶۵مروری بر انواع زهکش ها و تاثیرات آن بر محیط زیست
۶۶بررسی روش های متداول طراحی شبکه های زهکشی و تاثیر انواع پوشش ها بر عملکرد آن
۶۷پیش بینی تغییرات پارامترهای اقلیمی در دوره های 2030-2011 و 2065-2045 با استفاده ازریزمقیاس نمایی آماری داده های مدل HADCM3(مطالعه موردی : ایستگاه سینوبتیک گرگان)
۶۸اثرات آبیاری پنبه با آب های نامتعارف
۶۹تخمین میزان تعیین کنندگی ژنتیکی سهم سنبله ها در عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف گندم نان تحت تراکم های متفاوت
۷۰ارزیابی اثرات زیست محیطی آفت کش های مورد استفاده در مزارع گندم، کلزا، پنیه و سویا در شهرستان های گرگان و علی آبادکتول
۷۱تاثیر آفتکشهای مصرفی در کشت گندم، کلزا، پنیه و سویا بر روی سلامت کارگران مزرعه، مصرف کنندگان و آبشویی و موجودات زنده اکوسیستم در شهرستان های گرگان و علی آبادکتول
۷۲شناسایی مناطق حضور خرس قهوهای (Ursus arctos syriocus) با کمک GPS در پارک ملی گلستان
۷۳اولویت بندی نقاط قوت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در مدیریت پایدار جنگل ها بر اساس دیدگاه کارشناسان
۷۴طبقه بندی مسیرهای گردشگری به کمک روش جمع سپاری
۷۵کاربرد پرتوهای مادون قرمز در برشته کردن غذایی
۷۶بررسی مهار رشد باکترهای بیماری زای مواد غذایی توسط عصاره کارده (Biarum carduchcorum)
۷۷شناسایی Listeria monocytogenes در نمونه های گوشت مرغ سطح شهر گرگان به روش PCR
۷۸بررسی پراکنش و تراکم گونه درمنه شن دوست (Artemisia tschermierian) در منطقه حفاظت شده میانکاله
۷۹تاثیر بصری رنگ بر منظر و بررسی نقش نرم افزار Image Color Summarizer در پردازش تصاویر و طراحی منظر رنگی شهرها
۸۰بررسی پدیده جزیره حرارتی و رابطه آن باتوسعه پایدار
۸۱بررسی نقش رسانه های جمعی در آموزش مسایل محیط زیستی از دیدگاه شهروندان مشهد
۸۲جایگاه پیاده روها در سیمای منظر فضاهای شهری
۸۳شهر و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست
۸۴استفاده از نانو کیتوزان در حذف رنگزاها از محیط های آبی
۸۵مقایسه اثر عمر کمباین مارک جاندیر برای ارزیابی درصد ریزش دانه های گندم در استان گلستان شهرستان کلاله
۸۶کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای ارزیابی ریزش دانه ی گندم در برداشت با کمباین مارک جاندیر با سال ساخت متفاوت در استان گلستان شهرستان کلاله
۸۷بررسی زمان شکستن تخم کدو در اثر بارگذاری شبه استاتیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
۸۸بررسی اثر سرعت و دمای هوای ورودی در خشک کن بستر سیال بر زمان خشک شدن تخم کدو
۸۹بررسی راندمان تولید بیوگاز از ترکیب کاه گندم و فضولات دامی
۹۰بررسی روش های مختلف افزایش تولید بیوگاز از لجن فاضلاب شهری
۹۱بررسی اثر برخی پارامترهای موثر بر عملکرد موزع استوانه ای تحت فشار هوا برای بذر کلزا
۹۲استفاده از جاذب ها و نوکلیوتیدها در تغذیه ماهیان
۹۳مروری بر زیست نشانگرهای آنزیمی مورد استفاده در مطالعات آبزیان
۹۴مروری بر مطالعات صورت گرفته در رابطه با عقیم و تک جنسی کردن ماهیان
۹۵بررسی میزان رضایت مندی افراد از فضا های سبز شهری(مطالعه موردی: پارک ملل در شهر ساری)
۹۶بررسی نقش اختصاصات فردی کاربران در میزان رضایت مندی از فضاهای سبز شهری(مطالعه موردی: پارک آب وآتش در تهران)
۹۷رابطه بین تحصیلات و جنسیت در رضایت مندی از دیوارسبز(مطالعه موردی: شهر مشهد)
۹۸رابطه بین سن، جنس و تحصیلات افراد در میزان رضایت مندی از بام سبز( مطالعه موردی: شهر مشهد)
۹۹نقش فرآورده های زنبورعسل در زنبوردرمانی
۱۰۰اثر سطوح مختلف رطوبت خاک بر زنده مانی نهال های چنار

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۲۶ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.