لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۶۴ مقاله شامل ۱۵۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی مقایسه ای شاخص های خشکسالی ( درصد نرمال، دهک ها Drought Monitor US، SPEI، SPI و NDVI)
۲رابطه تاخیر زمانی بین شاخص های خشکسالی SPI و SPEI و شاخص پوشش گیاهی NDVI در حوضه سنگ بست خراسان رضوی با استفاده از مدل علیت هشیایو
۳تغییرپذیری فرم های هوموس در رابطه با متغیرهای محیطی جنگل های هیرکانی
۴بررسی مورفولوژی فرم های هوموس در رابطه با تیپ های جنگلی شرق هیرکانی
۵طبقه بندی مورفولوژیکی فرم های هوموس جنگل های شرق هیرکانی
۶اهمیت استفاده از نانوسلولز در حفظ منابع چوبی (جنگل)
۷بررسی عملکرد صید الکتریکی روی گونه های مختلف ماهیان در مقابل تله ماهیگیری
۸تاثیر برخی از مشخصه های کمی درختان در گسترش بیماری زغالی بلوط
۹تاثیر برخی از عوامل رویشگاهی در گسترش بیماری زغالی بلوط
۱۰بررسی اثرات تغییر کاربری اراضی بر دبی پیک سیلاب در حوضه آبخیز داربکلا
۱۱بررسی نقش قرق بر میزان ترسیب کربن اکوسیستم های مرتعی
۱۲بررسی نقش قرق اکوسیستم های مرتعی بر برخی ویژگی های فیزیکو شیمیایی خاک
۱۳مدیریت مناطق بیابانی و تاب آوری جوامع محلی در جنوب حوضه حبله رود
۱۴بررسی ویژگی های توده و تجدید حیات گونه سرخدار ( Taxus baccata ) در منطقه النگدره گرگان
۱۵مقایسه ساختار توده های سرخدار ( Taxus baccata ) در دره زیارت گرگان و ترکت جهان نما کردکوی
۱۶مدل مناسب ارزیابی وضعیت خطر بیابان زایی جهت مدیریت مناطق بیابانی در کشور ایران (مطالعه موردی: بخش جنوبی حوضه حبله رود )
۱۷اثر محلول پاشی کیتوزان بر خصوصیات بیوشیمیایی میوه ی توت فرنگی
۱۸اثر محلول پاشی کیتوزان بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و حسی میوه ی توت فرنگی
۱۹سهم مشارکت پوشش گیاهی بر تولید رواناب و دبی پیک سیلاب در حوضه آبخیز داربکلا
۲۰آکریل آمید در آجیل برشته شده، مقاله مروری
۲۱مقاله مروری آکریل آمید در مواد غذایی: مکانیسم تشکیل و راه های کاهش آن در صنعت غذا
۲۲تحلیل پیامدهای تغییر در مصرف نهادههای تولید مطابق برنامه پنجم توسعه، بر الگوی کشت محصولات زراعی شهرستان آمل
۲۳بررسی هتروفیل و لنفوسیت و اندام های لنفاوی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف خاکشیر Descurainia sophia در شرایط تنش حرارتی حاد
۲۴تاثیر استفاده از پودر پر به عنوان جایگزین کنجاله کلزا و سویا بر عملکرد تولیدی گاوهای شیری هلشتاین
۲۵تاثیر انگل ایکتیوفتیریوس مولتی فیلیس (Ichthyophthirius multifiliis) غیرفعال شده با پرتو گاما بر برخی فاکتورهای خونی و بیوشیمیایی ماهی قزل آلای رنگین کمان
۲۶پاسخ صفات عملکردی در جوجه های گوشتی تغذیه شده با سطوح مختلف خاکشیر (Descurainia sophia) در شرایط تنش حرارتی حاد
۲۷اولویت بندی گزینه های مدیریت بیولوژیکی و بیومکانیکی حوزه آبخیز با استفاده از تکنیک تصمیم گیری چند معیاره (mcdm) (مطالعه موردی: حوزه آبخیز قورچای، استان گلستان)
۲۸بررسی بحران آب و ارایه راهکارهایی جهت مقابله با آن
۲۹بررسی عوامل اقتصادی موثر بر تنوع زراعی شهرستان گرگان
۳۰بررسی شاخص های تنوع زراعی در شهرستان گرگان با تاکید برتوسعه ی پایدار
۳۱پپتیدهای زیست فعال: روش های تولید و اثرات سلامتی بخش
۳۲بررسی خوراک های سنتی تهیه شده توسط جوامع محلی از گیاهان مرتعی (مطالعه ی موردی: بومیان مراتع زبرخان)
۳۳کارلا: خواص آنتی اکسیدانی و ضد دیابتی
۳۴مروری بر بیماری های مهم ویروسی در مزارع تکثیر و پرورش سردابی
۳۵کاربرد مواد ضدعفونی کننده در مزارع تکثیر و پرورش ماهیان سردابی
۳۶استفاده از نوکلیوتیدها در تغذیه آبزیان
۳۷اثرات تغذیه در سیستم ایمنی آبزیان
۳۸جایگاه ازون و اشعه ماوراء بنفش در آبزی پروری
۳۹مدیریت کیفیت آب در آبزی پروری
۴۰مدیریت ساخت سیستم های پرورشی آبزیان
۴۱مکانیسم سیستم مدار بسته در آبزی پروری
۴۲تاثیر نوع بستر و تیمار اکسین بر ریشه زایی گیاه نسترن
۴۳مروری برنانوکپسولاسیون ترکیبات زیست فعال
۴۴تکنیک پردازش تصاویر و×کاربرد×آن×در زیبایی منظر خیابانی شهری
۴۵آلودگی های بصری در منظر شهری
۴۶فضای سبز شهری و تاثیر آن در آرامش شهروندان از منظر مدیریت ×شهری
۴۷بررسی پراکنش و پوشش گونه درمنه شن دوست ( Artemisia (tschermierian در منطقه حفاظت شده میانکاله
۴۸بررسی روند تغییرات برخی خصوصیات فیزیکی سیب رقم برابرن ساری در سردخانه
۴۹مطالعه برخی صفات فیزیکی سیب رقم فوجی دماوند در شرایط انبارمانی
۵۰واکاوی دانش بومی شیوه های بهره برداری و استفاده سنتی از گیاهان دارویی ریواس، آویشن و کور
۵۱بررسی دیدگاه جنگل نشینان استان گلستان نسبت به پارادایم جدید زیست محیطی و ارتباط آن با ویژگی های اجتماعی- اقتصادی
۵۲بررسی اثرات تغییر اقلیم برجریان رودخانه ایستگاه تمر- استان گلستان
۵۳تعیین نقاط حادثه خیز تصادفات با به کارگیری روش برآورد تراکم کرنل (مطالعه موردی: شهر تهران)
۵۴کاربرد توابع مفصل در تعیین دوره بازگشت های دو متغیره (مطالعه موردی: پدیده سیلاب درحوزه آبخیز گرگانرود)
۵۵اثر حشره کشی خاک دیاتومه ی ایرانی پایا بر سوسک توتون، Lasioderma serricorne (F.) (Col.; Anobiidae)
۵۶مقایسه مدل های رشد و انتخاب مدل بهینه در مرغان بومی مازندران
۵۷کشاورزی ارگانیک؛ هارمونی تغذیه، محیط زیست و سلامت
۵۸طراحی، ساخت و ارزیابی کارنده دستی اتوماتیک
۵۹تآثیر عوامل توپوگرافی بر میزان فراوانی و شدت بیماری ذغالی بلوط
۶۰اثرات مواد فرار حاصل از گونه های Trichoderma بر روی قارچ Biscogniauxia mediterranea عامل بیماری ذغالی بلوط در شرایط این ویترو
۶۱کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی
۶۲بررسی تاثیر استفاده از آب مغناطیسی بر میزان عملکردگیاه
۶۳بررسی تاثیر تنش خشکی و شوری بر عملکرد و میزان اسانس گیاهان دارویی
۶۴ویژگی ها و بایسته های کارآفرینی در آموزه های دینی
۶۵آبهای نامتعارف، ضرورت کاربرد و چالش های زیست محیطی پیش رو
۶۶مروری بر انواع زهکش ها و تاثیرات آن بر محیط زیست
۶۷بررسی روش های متداول طراحی شبکه های زهکشی و تاثیر انواع پوشش ها بر عملکرد آن
۶۸پیش بینی تغییرات پارامترهای اقلیمی در دوره های 2030-2011 و 2065-2045 با استفاده ازریزمقیاس نمایی آماری داده های مدل HADCM3(مطالعه موردی : ایستگاه سینوبتیک گرگان)
۶۹اثرات آبیاری پنبه با آب های نامتعارف
۷۰بررسی کاربرد سیستم های پشتیبان تصمیم گیری درارزیابی اثرات توسعه بر محیط زیست
۷۱بررسی مقایسه ای سینیتیک وترمودینامیک جذب سرب از محلولهای آبی توسط نانوبیوپلیمرهای طبیعی (نانوفیبرکیتین و نانوفیبرلیگنوسلولز)
۷۲پایش، بررسی و پیش بینی روند تغییرات مکانی کاربری اراضی/پوشش زمین با استفاده از مدل زنجیره ای مارکوف مطالعه موردی: شوشتر- خوزستان
۷۳بررسی تاثیر شبکه های آبیاری سد کرخه بر تغییرات کاربری اراضی با استفاده از تصاویر ماهواره ای مطالعه موردی: منطقه نیمه خشک دشت عباس
۷۴تخمین میزان تعیین کنندگی ژنتیکی سهم سنبله ها در عملکرد دانه ژنوتیپ های مختلف گندم نان تحت تراکم های متفاوت
۷۵ارزیابی اثرات زیست محیطی آفت کش های مورد استفاده در مزارع گندم، کلزا، پنیه و سویا در شهرستان های گرگان و علی آبادکتول
۷۶تاثیر آفتکشهای مصرفی در کشت گندم، کلزا، پنیه و سویا بر روی سلامت کارگران مزرعه، مصرف کنندگان و آبشویی و موجودات زنده اکوسیستم در شهرستان های گرگان و علی آبادکتول
۷۷شناسایی مناطق حضور خرس قهوهای (Ursus arctos syriocus) با کمک GPS در پارک ملی گلستان
۷۸اولویت بندی نقاط قوت سازمان های مردم نهاد زیست محیطی در مدیریت پایدار جنگل ها بر اساس دیدگاه کارشناسان
۷۹طبقه بندی مسیرهای گردشگری به کمک روش جمع سپاری
۸۰کاربرد پرتوهای مادون قرمز در برشته کردن غذایی
۸۱بررسی مهار رشد باکترهای بیماری زای مواد غذایی توسط عصاره کارده (Biarum carduchcorum)
۸۲شناسایی Listeria monocytogenes در نمونه های گوشت مرغ سطح شهر گرگان به روش PCR
۸۳بررسی پراکنش و تراکم گونه درمنه شن دوست (Artemisia tschermierian) در منطقه حفاظت شده میانکاله
۸۴تاثیر بصری رنگ بر منظر و بررسی نقش نرم افزار Image Color Summarizer در پردازش تصاویر و طراحی منظر رنگی شهرها
۸۵بررسی پدیده جزیره حرارتی و رابطه آن باتوسعه پایدار
۸۶بررسی نقش رسانه های جمعی در آموزش مسایل محیط زیستی از دیدگاه شهروندان مشهد
۸۷جایگاه پیاده روها در سیمای منظر فضاهای شهری
۸۸شهر و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست
۸۹استفاده از نانو کیتوزان در حذف رنگزاها از محیط های آبی
۹۰مقایسه اثر عمر کمباین مارک جاندیر برای ارزیابی درصد ریزش دانه های گندم در استان گلستان شهرستان کلاله
۹۱کاربرد شبکه عصبی مصنوعی برای ارزیابی ریزش دانه ی گندم در برداشت با کمباین مارک جاندیر با سال ساخت متفاوت در استان گلستان شهرستان کلاله
۹۲بررسی زمان شکستن تخم کدو در اثر بارگذاری شبه استاتیکی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی
۹۳بررسی اثر سرعت و دمای هوای ورودی در خشک کن بستر سیال بر زمان خشک شدن تخم کدو
۹۴بررسی راندمان تولید بیوگاز از ترکیب کاه گندم و فضولات دامی
۹۵بررسی روش های مختلف افزایش تولید بیوگاز از لجن فاضلاب شهری
۹۶بررسی اثر برخی پارامترهای موثر بر عملکرد موزع استوانه ای تحت فشار هوا برای بذر کلزا
۹۷استفاده از جاذب ها و نوکلیوتیدها در تغذیه ماهیان
۹۸مروری بر زیست نشانگرهای آنزیمی مورد استفاده در مطالعات آبزیان
۹۹مروری بر مطالعات صورت گرفته در رابطه با عقیم و تک جنسی کردن ماهیان
۱۰۰بررسی میزان رضایت مندی افراد از فضا های سبز شهری(مطالعه موردی: پارک ملل در شهر ساری)

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۶۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.