لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1399 (2020)

پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1399 کلا 685 مقاله شامل 132 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 448 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۰۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
  • undraw-business
    درخواست گزارش کامل مقالات دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

    کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان شامل 685 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 1399 (2020)

نمایش لیست:

سال :

* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان است نمایش داده شده است.لیست فوق حداکثر تعداد 100 مقاله بین المللی (ISI) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال 2020 را نمایش می دهد.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران