لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان در سال ۱۳۹۷ کلا ۱۶۴ مقاله شامل ۱۵۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۸ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Preparation and characterization of thermoplastic starch and cellulose nanofibers as green nanocomposites: Extrusion processing.
۲Frequency of exposure of endangered Caspian seals to Canine distemper virus, Leptospira interrogans, and Toxoplasma gondii.
۳Remediation of saline soils contaminated with crude oil using the halophyte Salicornia persica in conjunction with hydrocarbon-degrading bacteria.
۴Thermoplastic starch foamed composites reinforced with cellulose nanofibers: Thermal and mechanical properties.
۵Multilayer bacterial cellulose/resole nanocomposites: Relationship between structural and electro-thermo-mechanical properties.
۶Fractionation of Protein Hydrolysates of Fish Waste Using Membrane Ultrafiltration: Investigation of Antibacterial and Antioxidant Activities.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۶۴ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.