آرم مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان

مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان

نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی

استان: خراسان رضوى

شهر: قوچان

مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان یک موسسه غیرانتفاعی در شهر قوچان، استان خراسان رضوى است. و در سال 1389 تاسیس شده است. در حال حاضر 640 دانشجو و 73 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 40 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1398 پژوهشگران مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «اینترنت اشیاء» و «معیار» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
40
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
640 نفر
کل اساتید
73 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان

نمودار مقابل رتبه (Rank) مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان

مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان تاکنون 40 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 0 مقاله ژورنالی و 40 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 27 مقاله مشترک با 11 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان

شرکای علمی اصلی مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1398 محورهای اصلی مقالات علمی مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان در سال 1398 موضوع اینترنت اشیاء و معیار می باشد.

طرح های پژوهشی مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان

اساتید و اعضای هیات علمی مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان
    تاکنون هیچ عضو هیات علمی مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان در پایگاه سیویلیکا صفحه تخصصی ایجاد نکرده است. با ایجاد صفحه تخصصی به صورت خودکار در این صفحه نمایش داده می شود.

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

دانشجویان مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان
    تاکنون هیچ یک از دانشجویان مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان در پایگاه سیویلیکا صفحه تخصصی ایجاد نکرده است. با ایجاد صفحه تخصصی به صورت خودکار در این صفحه نمایش داده می شود.
ارتباط با مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان
نام مرکز: مؤسسه آموزش عالی فنی و مهندسی اترک قوچان نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی استان: خراسان رضوى شهر: قوچان آدرس: وبسایت دانشگاه: شماره تلفن: شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران