آرم دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی

استان: قزوین

شهر: آبیک

دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی یک موسسه غیرانتفاعی در شهر آبیک، استان قزوین است. و در سال 1385 تاسیس شده است. در حال حاضر 3600 دانشجو و 200 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 397 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1402 پژوهشگران دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «پیل سوختی اکسیدجامد» و «خودترمیمی» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
397
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
3600 نفر
کل اساتید
200 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

نمودار مقابل رتبه (Rank) دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی تاکنون 397 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 39 مقاله ژورنالی و 358 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 215 مقاله مشترک با 69 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

شرکای علمی اصلی دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1402 محورهای اصلی مقالات علمی دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی در سال 1402 موضوع پیل سوختی اکسیدجامد و خودترمیمی می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی در سال 1402 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی بوده است.

طرح های پژوهشی دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

اخبار دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی
متاسفانه اخبار دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی در لیست اخبار خروجی در پایگاه اخبار علمی تاکنون ثبت نشده است. اخبار علمی بزرگترین و جامعترین مرجع انتشار اخبار دانشگاهی و پژوهشی کشور است که به صورت آنلاین بیش از یکهزار دانشگاه و پژوهشگاه کشور را رصد نموده و اخبار لحظه ای را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.
آرم اخبارعلمی
افراد مهم علمی دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی
نام مرکز: دانشگاه غیاث الدین جمشیدکاشانی نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی استان: قزوین شهر: آبیک آدرس: میدان مادر - بلوار نیایش - موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشید کاشانی-کد پستی :۳۴۴۱۳۵۶۶۱۱ وبسایت دانشگاه: http://edu.ghiaseddin.ac.ir/ شماره تلفن: 028-32898511-5 شماره فکس: 028-32881209
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران