لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران موسسه آموزش عالی غیاث الدین جمشیدکاشانی در سال ۱۳۹۴ کلا ۱۷ مقاله شامل ۱۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی نقش پایداری بر شکل گیری مدارس ایمن در شرایط بحران
۲تعامل سازنده نقش سازه بر تجلی معماری
۳مولفه های اساسی بیداری اسلام در اندیشه سیاسی مقام معظم رهبری
۴پدافندغیرعامل در حوزه جنگ ناهمگون: افزایش آستانه مقاومت ملی
۵اعمال جزیرهای اجباری در شبکه با استفاده از ضرایب سنکرونیزاسیون گروههای همنوای ژنراتوری
۶به‏کارگیری استانداردهای ملی در راستای افزایش بازده ایستگاه پمپاژ آبرسانی و کاهش مصرف انرژی
۷استفاده از تکنولوژی جهت افزایش کارایی ایستگاه پمپاژ آبرسانی
۸تبیین نقش نمادین مسجد در هویت بخشی به سیمای شهر ایرانی-اسلامی
۹ارائه مدلی به منظور برنامه ریزی تولید و انتقال انرژی الکتریکی مبتنی بر رونق بازار برق با وجود عدم قطعیتها
۱۰تحلیل و بررسی کارکرد میکرو شبکه ها و نیروگاه های برق مجازی در بازارهای انرژی
۱۱اثرات بکارگیری فیلترپایین گذر در سیستم هدفون حذف نویز فعال
۱۲تحلیل و بررسی روش های تجربی و تقریبی برای محاسبه میدان پراکنده شده از سطح آب دریا
۱۳تحلیل فیبرهای کریستال فوتونی برای جبران پاشش فیبرهای تک مد معمولی با روش FDTD : مقایسه عددی
۱۴اثر رایانش ابری بر تولید ناخالص داخلی( GDP )
۱۵ایجاد یک پایگاه دانش برای فرایند مدیریت مساله (در مدیریت خدمات فناوری اطلاعات)
۱۶شناسایی عوامل موثر در انطباق و استفاده از آنتولوژی در سازمان و ارائه راه حلی جهت مهار عوامل کاهش دهنده انطباق
۱۷شناسایی افراد با استفاده از تصاویر فشار پای تجمعی مبتنی بر فیلترهای گابور و طبقه بند نمایش تنک

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۱۷ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.