آرم دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی

استان: اصفهان

شهر: اصفهان

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی یک موسسه غیرانتفاعی در شهر اصفهان، استان اصفهان است. و در سال 1375 تاسیس شده است. در حال حاضر 1155 دانشجو و 45 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 1045 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. علاوه بر این تاکنون 75 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1402 پژوهشگران دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «پایداری فرهنگی» و «پایداری» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
1045
کل مقالات ISI
75 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
1155 نفر
کل اساتید
45 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

نمودار مقابل رتبه (Rank) دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی تاکنون 1045 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 185 مقاله ژورنالی و 860 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 75 مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 609 مقاله مشترک با 111 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

شرکای علمی اصلی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1402 محورهای اصلی مقالات علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در سال 1402 موضوع پایداری فرهنگی و پایداری می باشد.

طرح های پژوهشی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
نام مرکز: دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی نوع مرکز: موسسه غیرانتفاعی استان: اصفهان شهر: اصفهان آدرس: کدپستی: ۴۹۹۹۹۸۱۷۹۸ وبسایت دانشگاه: http://www.ashrafi.ac.ir/ شماره تلفن: 031-36502820-24 شماره فکس: 031-36502825
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران