دانشگاههای شهر اصفهان

در شهر اصفهان تعداد 25 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر اصفهان صاحب امتیاز 70 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 199 شماره منتشر نموده اند. شهر اصفهان میزبان 155 همایش علمی تخصصی و 23 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر اصفهان, 82302 مقاله علمی شامل 3773 مقاله ژورنالی و 33050 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 3773 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر اصفهان تعداد 69,792 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 3,903 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر اصفهان

کل مراکز علمی
25
کل اساتید
3903 نفر
کل دانشجویان
69792 نفر
مقالات کنفرانسی
33050 مقاله
مقالات ژورنالی
3773 مقاله
مقالات بین المللی
45479 مقاله
کل همایشها
298
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر اصفهان در سال 1397

دانشگاه اصفهان

رتبه در کل کشور: 33

دانشگاه صنعتی اصفهان

رتبه در کل کشور: 41

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

رتبه در کل کشور: 44

نمایش دانشگاههای شهر اصفهان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان (خوراسگان)

دانشگاه آزاد اسلامی واحد دولت آباد

دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی

دانشگاه آزاد اسلامی واحد هرند

دانشگاه اصفهان

دانشگاه پیام نور واحد اصفهان

دانشگاه پیام نور واحد دولت آباد

دانشگاه پیام نور واحد زرین شهر

دانشگاه پیام نور واحد قهدریجان

دانشگاه پیام نور واحد کوهپایه

دانشگاه پیام نور واحد ورزنه

دانشگاه پیام نور واحد وزوان

دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی

دانشگاه شیخ بهائی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

دانشگاه هنر اصفهان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اصفهان

موسسه آموزش عالی امین (فولادشهر)

موسسه آموزش عالی جامی

موسسه آموزش عالی چهل ستون

موسسه آموزش عالی دانش پژوهان

موسسه آموزش عالی صفاهان

موسسه آموزش عالی صنعتی فولاد

موسسه آموزش عالی نقش جهان

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران