لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی در سال ۱۳۹۴ کلا ۳۳ مقاله شامل ۳۱ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱تاثیر محافظه کاری شرطی حسابداری و سرمایه گذاران نهادی بردستکاری سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۲بررسی تطبیقی پریود ساختمانهای فلزی دارای میانقاب براساس آیین نامه 0022 با نرم افزار SAP 2000
۳بررسی اثرات بی نظمی آرایش میانقاب ها بر پریود ساختمانهای فلزی با نرم افزار SAP 2000
۴بررسی رابطه بین کارایی بانکها بر مبنای اهرمی با کارایی بانک ها بر مبنای سودآوری با روش تحلیل پوششی داده ها
۵بررسی شروط صلاحیت تعارض دادگاه ها
۶رابطه ی حقوق بین الملل اقتصادی و توسعه ی پایدار
۷نقش انرژیهای نو وتجدیدپذیر در مقابله با بحران انرژی
۸بررسی ارتباط بین عملکرد حاکمیت شرکتی و مدیریت سود با نسبتهای اهرمی شرکتهای بورس اوراق بهادار
۹بررسی نسبت خسارت متوسط MDR در زلزله طرح استاندارد 2800 به روش HAZARD برای کلیه حوزه های شهر قزوین
۱۰بررسی میزان رعایت رفتارهای اخلاقی اسلامی ورزشکاران فوتبالیست لیگ برتر فوتبال در عقدقرارداد مالی با باشگاههای ورزشی
۱۱بررسی میزان گرایش دانشجویان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی به فرهنگ کارآفرینی (موردمطالعه: دانشگاه یزد)
۱۲نقش فساد و سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کیفیت محیط زیستمطالعه موردی: کشورهای خاورمیانه
۱۳سنجش نگرشها و دیدگاههای دانشجویان تربیت بدنی دانشگاه اصفهان در خصوص ارزشها
۱۴ارزیابی خطرپذیری لرزهای سازه ها مطالعه موردی سازهه ای فولادی شهرگرگان
۱۵ارزیابی زیربنای آسیب سازه ای سازه های فولادی بادبندی در اثر زلزله طرح استاندارد 2800 ایران به روش HAZARD برای حوزه های شهر قزوین
۱۶بررسی تطبیقی پریود سازه های فلزی با میانقاب براساس آیین نامه زلزله ایران با نرم افزارSAP 2000
۱۷دادرسی کیفری افتراقی نسبت به اطفال بزهکار با تأکید بر قانون جدید آئین دادرسی کیفری
۱۸تاثیر برونسپاری فعالیتهای قابل واگذاری بر بهره وری شرکت توزیع برق استان اصفهان بررسی کارایی
۱۹بررسی اثر بانکها بر یکدیگر در بازار بورس اوراق بهادار
۲۰ارزیابی تلفات زلزله طرح استاندارد 2800 ایران به روش HAZARD برای کلیه حوزه های شهر قزوین
۲۱رویکرد تطبیقی به سبک های بازاریابی نوین،ویروسی و عصبی
۲۲ارزیابی خطر پذیری لرزه ای سازه ها مطالعه موردی سازه های بنایی شهرگرگان
۲۳بررسی تاثیر برونسپاری فعالیتهای قابل واگذاری بر بهره وری شرکت(مطالعه موردی در شرکت توزیع برق استان اصفهان)
۲۴بررسی تاثیر ادراک مشتریان از محرکها و کیفیت خدمات بر وجهه سازمانی بانکهای خصوصی شهر اصفهان مطالعه موردی بانک ملت اصفهان
۲۵بررسی تاثیر قانون مجریان ذیصلاح برکیفیت ساختمان در مراحل مختلف اجرای ساختمان از دیدگاه ذینفعان مختلف و فاکتور های مورد انتظار قانون
۲۶بررسی هلدینگ ساختمانی ایرانیان اطلس به عنوان برترین شرکت بورس اوراق بهادار
۲۷نقش توسعه منابع انسانی در بهبود مهارت ها و شایستگی های مدیران زنجیره تأمین
۲۸واکنش سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران پس از انتشار صورت های مالی با استفاده از تبدیل موجک
۲۹استفاده از ضایعات کاشی و سرامیک به عنوان جایگزین سیمان ملات
۳۰تاثیر ضایعات کارخانه سنگ بر خواص مکانیکی ملات سیمان
۳۱حل تعارضات در مهندسی خواسته های نرم افزار
۳۲تعیین عادلانه کوشش مالیاتی استان های ایران با رویکرد منطق فازی
۳۳نقش دیوان بین المللی دادگستری در حل و فصل اختلافات سازمان های بین المللی

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.