آرم دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

نوع مرکز: دانشگاه علوم پزشکی

استان: خوزستان

شهر: اهواز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز یک دانشگاه علوم پزشکی در شهر اهواز، استان خوزستان است. و در سال 1333 تاسیس شده است. در حال حاضر 6400 دانشجو و 646 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 3033 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز صاحب امتیاز و ناشر 6 مجله تخصصی است و تا کنون 8 همایش توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 9053 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1400 پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «FOOD CRAVING» و «DEPRESSION» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
3033
کل مقالات ISI
9053 مقاله
کل مجلات
6 ژورنال
کل کنفرانسها
8 همایش
کل دانشجویان
6400 نفر
کل اساتید
646 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
1 طرح
شاخص کارآفرینی
C

رتبه‌ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

نمودار مقابل رتبه (Rank) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز تاکنون 3033 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 833 مقاله ژورنالی و 2200 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 9053 مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 8 همایش توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز ناشر 6 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
کارآفرینی و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 2369 مقاله مشترک با 214 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

شرکای علمی اصلی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1400 محورهای اصلی مقالات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز در سال 1400 موضوع FOOD CRAVING و DEPRESSION می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز در سال 1400 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز بوده است.

طرح های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 1 طرح پژوهشی توسط دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
 • بهزاد وثیق
  بهزاد وثیق عضو هیئت علمی دانشگاه جندی شاپور دزفول
 • نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد
  نعمت اله جعفرزاده حقیقی فرد مرکز تحقیقات تکنولوژی محیط زیست ، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز ، ایران.
 • مهدی احمدی زاده
  مهدی احمدی زاده استاد گروه مهندسی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • غلامعباس شیرالی
  غلامعباس شیرالی دانشیار دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور
 • منصور ظهیری
  منصور ظهیری استادیار، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور، اهواز، ایران
 • فرزاد فرجی خیاوی
  فرزاد فرجی خیاوی گروه مدیریت بهداشت، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز
 • غلامرضا گودرزی
  غلامرضا گودرزی PhD؛ دانشیار، گروه مهندسی بهداشت محیط، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، اهواز، ایران
 • رضا امانی
  رضا امانی گروه تغذیه، دانشکده پیراپزشکی، مرکز تحقیقات دیابت، دانشگاه علوم پزشکی اهواز، دانشکده پزشکی، دانشکده پزشکی، اهواز، ایران
 • داوود افشاری
  داوود افشاری استاد دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز
 • علیرضا اولی پور
 • سیدمحمد علوی

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
نام مرکز: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز نوع مرکز: دانشگاه علوم پزشکی استان: خوزستان شهر: اهواز آدرس: اهواز - کد پستی : ۱۵۷۹۴-۶۱۳۵۷ صندوق پستی : ۱۵۹ وبسایت دانشگاه: http://www.ajums.ac.ir/ شماره تلفن: 061-3367543-60 شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران