آرم سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

نوع مرکز: دانشگاه علوم پزشکی

استان: تهران

شهر: تهران

سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون یک دانشگاه علوم پزشکی در شهر تهران، استان تهران است.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 191 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1399 پژوهشگران سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «افسردگی» و «ورزش» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
191
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
0 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

نمودار مقابل رتبه (Rank) سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون تاکنون 191 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 56 مقاله ژورنالی و 135 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 153 مقاله مشترک با 60 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

شرکای علمی اصلی سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1399 محورهای اصلی مقالات علمی سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون در سال 1399 موضوع افسردگی و ورزش می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون در سال 1399 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون بوده است.

طرح های پژوهشی سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

اخبار سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون
متاسفانه اخبار سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون در لیست اخبار خروجی در پایگاه اخبار علمی تاکنون ثبت نشده است. اخبار علمی بزرگترین و جامعترین مرجع انتشار اخبار دانشگاهی و پژوهشی کشور است که به صورت آنلاین بیش از یکهزار دانشگاه و پژوهشگاه کشور را رصد نموده و اخبار لحظه ای را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.
آرم اخبارعلمی
افراد مهم علمی سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون

اساتید و اعضای هیات علمی سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون
    تاکنون هیچ عضو هیات علمی سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون در پایگاه سیویلیکا صفحه تخصصی ایجاد نکرده است. با ایجاد صفحه تخصصی به صورت خودکار در این صفحه نمایش داده می شود.

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون
نام مرکز: سازمان انتقال خون - موسسه عالی آموزشی و پژوهشی طب انتقال خون نوع مرکز: دانشگاه علوم پزشکی استان: تهران شهر: تهران آدرس: وبسایت دانشگاه: https://www.ibto.ir/ شماره تلفن: شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران