آرم سازمان مدیریت صنعتی

سازمان مدیریت صنعتی

نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی

استان: تهران

شهر: تهران

سازمان مدیریت صنعتی یک پژوهشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است. و در سال 1340 تاسیس شده است.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 530 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.سازمان مدیریت صنعتی صاحب امتیاز و ناشر 0 مجله تخصصی است و تا کنون 4 همایش توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از سازمان مدیریت صنعتی را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1402 پژوهشگران سازمان مدیریت صنعتی بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «مدیریت استعداد» و «مسیر توسعه شغلی» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
530
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
4 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
0 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ سازمان مدیریت صنعتی

نمودار مقابل رتبه (Rank) سازمان مدیریت صنعتی را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات سازمان مدیریت صنعتی در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی سازمان مدیریت صنعتی

سازمان مدیریت صنعتی تاکنون 530 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 65 مقاله ژورنالی و 465 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات سازمان مدیریت صنعتی را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از سازمان مدیریت صنعتی نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات سازمان مدیریت صنعتی دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی سازمان مدیریت صنعتی

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران سازمان مدیریت صنعتی در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط سازمان مدیریت صنعتی را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های سازمان مدیریت صنعتی

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط سازمان مدیریت صنعتی را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 4 همایش توسط سازمان مدیریت صنعتی برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای سازمان مدیریت صنعتی ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری سازمان مدیریت صنعتی
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری سازمان مدیریت صنعتی با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی سازمان مدیریت صنعتی شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط سازمان مدیریت صنعتی در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 445 مقاله مشترک با 120 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران سازمان مدیریت صنعتی با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی سازمان مدیریت صنعتی

شرکای علمی اصلی سازمان مدیریت صنعتی طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران سازمان مدیریت صنعتی ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1402 محورهای اصلی مقالات علمی سازمان مدیریت صنعتی به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان سازمان مدیریت صنعتی در سال 1402 موضوع مدیریت استعداد و مسیر توسعه شغلی می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی سازمان مدیریت صنعتی در سال 1402 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان سازمان مدیریت صنعتی بوده است.

طرح های پژوهشی سازمان مدیریت صنعتی*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که سازمان مدیریت صنعتی به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط سازمان مدیریت صنعتی انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

اخبار سازمان مدیریت صنعتی
متاسفانه اخبار سازمان مدیریت صنعتی در لیست اخبار خروجی در پایگاه اخبار علمی تاکنون ثبت نشده است. اخبار علمی بزرگترین و جامعترین مرجع انتشار اخبار دانشگاهی و پژوهشی کشور است که به صورت آنلاین بیش از یکهزار دانشگاه و پژوهشگاه کشور را رصد نموده و اخبار لحظه ای را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.
آرم اخبارعلمی
افراد مهم علمی سازمان مدیریت صنعتی

اساتید و اعضای هیات علمی سازمان مدیریت صنعتی که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

اعضای هیأت علمی سازمان مدیریت صنعتی

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با سازمان مدیریت صنعتی
نام مرکز: سازمان مدیریت صنعتی نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی استان: تهران شهر: تهران آدرس: وبسایت دانشگاه: https://www.imi.ir/ شماره تلفن: شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران