آرم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی

استان: تهران

شهر: تهران

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور یک پژوهشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است. و در سال 1359 تاسیس شده است. در حال حاضر 18 دانشجو و 20 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 353 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور صاحب امتیاز و ناشر 2 مجله تخصصی است و تا کنون 1 همایش توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1403 پژوهشگران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «الگوی آینده نگر» و «الگوی آینده نگر» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
353
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
2 ژورنال
کل کنفرانسها
1 همایش
کل دانشجویان
18 نفر
کل اساتید
20 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

نمودار مقابل رتبه (Rank) مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور تاکنون 353 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 293 مقاله ژورنالی و 60 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور دسترسی داشته باشید.

نمودار مقالات بین‌المللی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 1 همایش توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ناشر 2 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
کارآفرینی و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 254 مقاله مشترک با 54 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

شرکای علمی اصلی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1403 محورهای اصلی مقالات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور در سال 1403 موضوع الگوی آینده نگر و الگوی آینده نگر می باشد.

طرح های پژوهشی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اساتید و اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

اعضای هیأت علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور
نام مرکز: مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی استان: تهران شهر: تهران آدرس: تهران، میدان ونک، خیابان ملاصدرا، خیابان شیرازی جنوبی، خیابان سهیل، شماره ۹ وبسایت دانشگاه: http://www.nrisp.ac.ir شماره تلفن: 02188036144 شماره فکس: 02188061747
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران