آرم پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی

استان: تهران

شهر: تهران

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش یک پژوهشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 119 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1398 پژوهشگران پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «مدیریت اخلاقی» و «الگوی تربیت اخلاقی» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
119
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
0 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

نمودار مقابل رتبه (Rank) پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش تاکنون 119 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 48 مقاله ژورنالی و 71 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 41 مقاله مشترک با 21 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

شرکای علمی اصلی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1398 محورهای اصلی مقالات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در سال 1398 موضوع مدیریت اخلاقی و الگوی تربیت اخلاقی می باشد.

طرح های پژوهشی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش

اساتید و اعضای هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
    تاکنون هیچ عضو هیات علمی پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش در پایگاه سیویلیکا صفحه تخصصی ایجاد نکرده است. با ایجاد صفحه تخصصی به صورت خودکار در این صفحه نمایش داده می شود.

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش
نام مرکز: پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی استان: تهران شهر: تهران آدرس: تهران، خیابان سپهبد قرنی ،نرسیده به پل کریم خان زند، نبش کوچه شهید قصرالدشتی ، پلاک 181 ، کد پستی 1584743517 ، پژوهشگاه مطالعات آموزش و پرورش وبسایت دانشگاه: http://rie.ir/ شماره تلفن: 88843270 شماره فکس: 88310794
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران