آرم پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی

استان: تهران

شهر: تهران

پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری یک پژوهشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 404 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری صاحب امتیاز و ناشر 0 مجله تخصصی است و تا کنون 2 همایش توسط پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری برگزار شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1401 پژوهشگران پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «نگهداری تونل» و «نگهداری تونل» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
404
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
2 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
0 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

نمودار مقابل رتبه (Rank) پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری تاکنون 404 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 53 مقاله ژورنالی و 351 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 2 همایش توسط پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 253 مقاله مشترک با 53 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

شرکای علمی اصلی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1401 محورهای اصلی مقالات علمی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری در سال 1401 موضوع نگهداری تونل و نگهداری تونل می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری در سال 1401 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری بوده است.

طرح های پژوهشی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

اخبار پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
متاسفانه اخبار پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری در لیست اخبار خروجی در پایگاه اخبار علمی تاکنون ثبت نشده است. اخبار علمی بزرگترین و جامعترین مرجع انتشار اخبار دانشگاهی و پژوهشی کشور است که به صورت آنلاین بیش از یکهزار دانشگاه و پژوهشگاه کشور را رصد نموده و اخبار لحظه ای را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.
آرم اخبارعلمی
افراد مهم علمی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری

اساتید و اعضای هیات علمی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
    تاکنون هیچ عضو هیات علمی پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری در پایگاه سیویلیکا صفحه تخصصی ایجاد نکرده است. با ایجاد صفحه تخصصی به صورت خودکار در این صفحه نمایش داده می شود.

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری
نام مرکز: پژوهشکده حمل و نقل وزارت راه و ترابری نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی استان: تهران شهر: تهران آدرس: وبسایت دانشگاه: شماره تلفن: شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران