آرم پژوهشگاه صنعت نفت

پژوهشگاه صنعت نفت

نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی

استان: تهران

شهر: تهران

پژوهشگاه صنعت نفت یک پژوهشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است. و در سال 1338 تاسیس شده است. در حال حاضر 185 دانشجو و 25 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 2900 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.پژوهشگاه صنعت نفت صاحب امتیاز و ناشر 2 مجله تخصصی است و تا کنون 1 همایش توسط پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 2638 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از پژوهشگاه صنعت نفت را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1402 پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «سامانه تولید هم زمان توان و گرما» و «تحلیل حساسیت» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
2900
کل مقالات ISI
2638 مقاله
کل مجلات
2 ژورنال
کل کنفرانسها
1 همایش
کل دانشجویان
185 نفر
کل اساتید
25 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
C

رتبه‌ پژوهشگاه صنعت نفت

نمودار مقابل رتبه (Rank) پژوهشگاه صنعت نفت را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات پژوهشگاه صنعت نفت در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی پژوهشگاه صنعت نفت

پژوهشگاه صنعت نفت تاکنون 2900 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 886 مقاله ژورنالی و 2014 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات پژوهشگاه صنعت نفت را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه صنعت نفت نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات پژوهشگاه صنعت نفت دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی پژوهشگاه صنعت نفت

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 2638 مقاله توسط پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط پژوهشگاه صنعت نفت را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های پژوهشگاه صنعت نفت

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط پژوهشگاه صنعت نفت را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 1 همایش توسط پژوهشگاه صنعت نفت برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران پژوهشگاه صنعت نفت ناشر 2 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای پژوهشگاه صنعت نفت که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
کارآفرینی و نوآوری پژوهشگاه صنعت نفت
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری پژوهشگاه صنعت نفت با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی پژوهشگاه صنعت نفت شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط پژوهشگاه صنعت نفت در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 1980 مقاله مشترک با 167 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی پژوهشگاه صنعت نفت

شرکای علمی اصلی پژوهشگاه صنعت نفت طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1402 محورهای اصلی مقالات علمی پژوهشگاه صنعت نفت به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان پژوهشگاه صنعت نفت در سال 1402 موضوع سامانه تولید هم زمان توان و گرما و تحلیل حساسیت می باشد.

طرح های پژوهشی پژوهشگاه صنعت نفت*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که پژوهشگاه صنعت نفت به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط پژوهشگاه صنعت نفت انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی پژوهشگاه صنعت نفت

اساتید و اعضای هیات علمی پژوهشگاه صنعت نفت که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای پژوهشگاه صنعت نفت
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از پژوهشگاه صنعت نفت در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی پژوهشگاه صنعت نفت

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با پژوهشگاه صنعت نفت
نام مرکز: پژوهشگاه صنعت نفت نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی استان: تهران شهر: تهران آدرس: ضلع غربی مجموعه ورزشی آزادی، پژوهشگاه صنعت نفت- کدپستی: ۱۴۸۵۷۳۳۱۱۱ وبسایت دانشگاه: http://www.ripi.ir/ شماره تلفن: 44739650 - 48255349 شماره فکس: 44739660-
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران