لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی پژوهشگاه صنعت نفت در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران پژوهشگاه صنعت نفت در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۳ مقاله شامل ۱۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۷ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۲۱ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Industrial application of bio-filteration systems for treatment of waste gas streams
۲DETERMINATION OF ANTIBIOTIC RESISTANCE PATTERN IN ENTROBACTERIACEAE ISOLATED FROM HOSPITAL WASTEWATER IN KARAJ
۳ESBL PREVALENCE IN ENTROBACTERIACEAE ISOLATED FROM HOSPITAL’S WASTEWATER IN KARAJ
۴بررسی بکارگیری تکنولوژی چاه هوشمند در صنعت نفت و گاز
۵ارزیابی تاثیر نانو الیاف کربنی بر ریخت شناسی و سنجه های زیستی رشد گیاه
۶شناسایی خطوط راهنما در مدیریت مگاپروژه های صنعت نفت،با استفاده از ارزیابی عوامل موفقیت
۷ارزیابی ریسک حمل و نقل محموله های نفتی در دریا با استفاده از مدل تصمیم گیری چند شاخصه و ارایه راهکار
۸بررسی آزمایشگاهی حذف رسوبات آسفالتین از سنگ مخزن کربناته توسط حلال های شیمیایی
۹Preparation of functionalized Alumina Nanoparticle and its application in wettability alteration
۱۰Investigation of Some Nano Structures as an Absorbent for Sarin: A DFT Study
۱۱Investigation of Graphene as an absorbent for some gases: A DFT Study
۱۲Synthesis of Mesoporous Fe3O4 and Fe3O4/C Nanocomposite forRemoval of Hazardous Dye from Aqueous Media
۱۳بررسی تشکیل میکروامولسیون با استفاده از بیوسورفکتانت
۱۴بررسی علت پارگی تیوب بویلر واحد آمونیاک
۱۵ضعف های بااهمیت کنترل داخلی بر کیفیت سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
۱۶تاثیر جو اخلاقی کار بر عملکرد خدمات به مشتریان فعال و تعهد عاطفی با در نظر گرفتن نقش میانجی سیاست های سیستم پاداش (مطالعه موردی: شرکت سینره)
۱۷تاثیر تبلیغات دهان به دهان بر عملکرد فروش با توجه به نقش میانجی اعتماد و رضایت مشتریان در شرکت های تولیدی در شهرک صنعتی گچساران
۱۸ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان در زنجیره تامین نظامی و تخصیص سفارش به وسیله الگوریتم بهینه سازی ازدحام ذرات چندهدفه
۱۹Application of Nanoparticles for Chemical Enhanced Oil Recovery
۲۰Comparing Two Methods of Neural Networks to Evaluate Dead Oil Viscosity
۲۱Catalytic Oxidation of Carbon Monoxide by Cobalt Oxide Catalysts Supported on Oxidized-MWCNT
۲۲Prediction of the Products Yield of Delayed Coking for Iranian Vacuum Residues

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۳ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.