آرم پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی

استان: تهران

شهر: تهران

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا یک پژوهشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است. و در سال 1373 تاسیس شده است. در حال حاضر 120 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 2250 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا صاحب امتیاز و ناشر 4 مجله تخصصی است اطلاعات و آمار دقیقتر از پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1403 پژوهشگران پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «ورتکس قطبی» و «ایران» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
2250
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
4 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
120 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

نمودار مقابل رتبه (Rank) پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا تاکنون 2250 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 1512 مقاله ژورنالی و 738 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا ناشر 4 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
کارآفرینی و نوآوری پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 1522 مقاله مشترک با 209 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

شرکای علمی اصلی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1403 محورهای اصلی مقالات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا در سال 1403 موضوع ورتکس قطبی و ایران می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا در سال 1403 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا بوده است.

طرح های پژوهشی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

اخبار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
متاسفانه اخبار پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا در لیست اخبار خروجی در پایگاه اخبار علمی تاکنون ثبت نشده است. اخبار علمی بزرگترین و جامعترین مرجع انتشار اخبار دانشگاهی و پژوهشی کشور است که به صورت آنلاین بیش از یکهزار دانشگاه و پژوهشگاه کشور را رصد نموده و اخبار لحظه ای را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.
آرم اخبارعلمی
افراد مهم علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

اساتید و اعضای هیات علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا
نام مرکز: پژوهشگاه علوم انتظامی و مطالعات اجتماعی ناجا نوع مرکز: پژوهشگاه دولتی استان: تهران شهر: تهران آدرس: میدان ونک - میدان عطار - خیابان شهید سرتیپ نجفی - کوچه نیاز - ساختمان کوثر 21 -پژوهشگاه علوم انتظامی وبسایت دانشگاه: http://vazifeh.police.ir/index.jsp?fkeyid=&siteid=23&pageid=271 شماره تلفن: شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران