لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) در سال ۱۳۹۴

پژوهشگران دانشگاه خیام (موسسه آموزش عالی خیام) در سال ۱۳۹۴ کلا ۳۰ مقاله شامل ۳۰ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۰ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱معماری ایران: گذشته- حال- آینده
۲تخمین هوشمند دمای خارجی ساختمان با استفاده از مدل سازی نوروفازی در حسگرحرارتی
۳بازشناسی و بررسی نقش مساجد از گذشته تا به امروز، نمونه موردی: مسجد ثار الله مشهد
۴ارزیابی جایگاه مسجد در ارتقا کیفیت فضای شهر اسلامی
۵معماری ایران : گذشته ـ حال ـ آینده
۶مصالح نوین و روشهای پیشرفته ساخت با نگاهی برمعماری گذشته ایران
۷تحلیل جایگاه هوشمندسازی در بازاریابی تجارت _الکترونیکی کردن) ، با استفاده از روشهای دلفی وسناریوسازی (مطالعه موردی بازار های عرضه کننده ی کالاهای مصرفی؛ ایران)
۸مکانیابی مستقل از مسافت با استفاده از الگوریتم ژنتیک در شبکههای حسگر بیسیم
۹مدیریت مصرف انرژی با اشتراک گذاری آن در خانه های مدرن
۱۰طراحی معماری مدرسه آرمانی روش شناسی آموزشی و طرح درس
۱۱تشخیص و دنبال کردن پلاک خودرو در یک تصویر ویدئویی بااستفاده از ویژگی رنگی HSV وocr آن با شبکه عصبی هاپفیلد؛به صورت بلادرنگ
۱۲تشخیص و ردیابی پلاک خودرو در فریم های متوالی بااستفاده از ویژگی رنگی HSV و RGB بهینه به صورت بلادرنگ و OCR آنبا شبکه عصبی هاپفیلد سریع
۱۳به کارگیری الگوریتمهای تکاملی در طراحی کدهای DNA
۱۴تفسیر سیگنالهای الکتروکادیگرام با روش فازی واستفاده از یک رویکرد بهینه فازی برای تشخیص آریتمی های قلبی
۱۵مدلسازی امپدانس ورودی یکسو کننده 18 پالسه مورد استفاده در صنایع هوافضا بااستفاده از شبکه عصبی مصنوعی
۱۶تحلیل جایگاه هوشمندسازی در بازاریابی تجارت (الکترونیکی کردن)، با استفاده از روش‏های دلفی و سناریوسازی (مطالعه موردی بازارهای عرضه کننده ی کالاهای مصرفی؛ ایران)
۱۷بررسی روند تحول نشانه های شهری در دوره نوگرایی و فرانوگرایی در ایران
۱۸بررسی استخوانبندی فضای همگانی و پیوند ابنیه مذهبی به آن
۱۹مکانیابی متمرکز در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۲۰تشخیص احساس از روی گفتار فارسی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان
۲۱نگاه رویکردی به جنگ الکترونیک در حلقه OODA و پیاده سازی آن مبتنی برمدل JDL
۲۲طرح ریزی نوین عملیاتی در حوزه جنگ الکترونیک
۲۳تعیین پرتفوی بهینه سهام با رویکرد تجزیه و تحلیل چندمتغیره و الگوریتمهای تکاملی (بازاربورس تهران)
۲۴مکانیابی متمرکز در شبکههای حسگر بیسیم با استفاده از الگوریتم ژنتیک
۲۵ارائه مدل مفهومی برای شناسایی عوامل موثر و تعاملات آنها بر گردشگری ورزشی
۲۶به کارگیری الگوهای مدیریت دانش در توسعه گردشگری
۲۷بررسی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری از منظر مدیریت شهری
۲۸طالعه تطبیقی مدل خلق دانش SECIبا روشهای تعلیم در قران
۲۹بررسی اثر پارامترهای هندسی مشعلهای مخلوط سرنازل بر انتقال حرارت تابشی با استفاده از ترکیب محاسبات عددی و تکنیک آماری
۳۰بررسی ارتباط رفتار، انسان و طبیعت در بستر محیط معماری

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۳۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.