دانشگاههای شهر درگز

در شهر درگز تعداد 2 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر درگز صاحب امتیاز 0 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون شماره منتشر نموده اند. شهر درگز میزبان همایش علمی تخصصی و سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر درگز, 0 مقاله علمی شامل مقاله ژورنالی و مقاله در همایشهای علمی داخلی و مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر درگز تعداد 0 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 0 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر درگز

کل مراکز علمی
2
کل اساتید
نفر
کل دانشجویان
نفر
مقالات کنفرانسی
مقاله
مقالات ژورنالی
مقاله
مقالات بین المللی
مقاله
کل همایشها
0
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر درگز در سال 1402

نمایش دانشگاههای شهر درگز

دانشگاه پیام نور واحد درگز

دانشگاه پیام نور واحد درگز

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران