دانشگاههای شهر رشتخوار

در شهر رشتخوار تعداد 1 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر رشتخوار صاحب امتیاز 0 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون شماره منتشر نموده اند. شهر رشتخوار میزبان همایش علمی تخصصی و سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر رشتخوار, 0 مقاله علمی شامل مقاله ژورنالی و مقاله در همایشهای علمی داخلی و مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر رشتخوار تعداد 0 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 0 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر رشتخوار

کل مراکز علمی
1
کل اساتید
نفر
کل دانشجویان
نفر
مقالات کنفرانسی
مقاله
مقالات ژورنالی
مقاله
مقالات بین المللی
مقاله
کل همایشها
0
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر رشتخوار در سال 1402

نمایش دانشگاههای شهر رشتخوار

دانشگاه پیام نور واحد رشتخوار

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران