دانشگاههای شهر داورزن

در شهر داورزن تعداد 2 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر داورزن صاحب امتیاز 0 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون شماره منتشر نموده اند. شهر داورزن میزبان همایش علمی تخصصی و سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر داورزن, 0 مقاله علمی شامل مقاله ژورنالی و مقاله در همایشهای علمی داخلی و مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر داورزن تعداد 0 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 0 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر داورزن

کل مراکز علمی
2
کل اساتید
نفر
کل دانشجویان
نفر
مقالات کنفرانسی
مقاله
مقالات ژورنالی
مقاله
مقالات بین المللی
مقاله
کل همایشها
5
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر داورزن در سال 1402

نمایش دانشگاههای شهر داورزن

دانشگاه پیام نور واحد مرکز سبزوار

دانشگاه پیام نور واحد واحد داورزن

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران