آرم واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

نوع مرکز: دانشگاه آزاد

استان: تهران

شهر: تهران

واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد یک دانشگاه آزاد در شهر تهران، استان تهران است. و در سال 1384 تاسیس شده است. در حال حاضر 1900 دانشجو و 17 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 2280 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1400 پژوهشگران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «سیستم تشخیص نفوذ کارامد انرژی» و «پروتکل STR» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
2280
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
1900 نفر
کل اساتید
17 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

نمودار مقابل رتبه (Rank) واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد تاکنون 2280 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 277 مقاله ژورنالی و 2003 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 1793 مقاله مشترک با 215 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

شرکای علمی اصلی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1400 محورهای اصلی مقالات علمی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد در سال 1400 موضوع سیستم تشخیص نفوذ کارامد انرژی و پروتکل STR می باشد.

طرح های پژوهشی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

اساتید و اعضای هیات علمی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

اعضای هیأت علمی واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد
نام مرکز: واحد الکترونیکی دانشگاه آزاد نوع مرکز: دانشگاه آزاد استان: تهران شهر: تهران آدرس: خیابان ملاصدرا- خیابان شیراز جنوبی- کوچه سرو- پلاک ۷ وبسایت دانشگاه: http://www.iauec.ac.ir/ شماره تلفن: 42863000 شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران