آرم موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

نوع مرکز: سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی

استان: تهران

شهر: تهران

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور یک سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی در شهر تهران، استان تهران است. و در سال 1348 تاسیس شده است. در حال حاضر 10 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 3584 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور صاحب امتیاز و ناشر 9 مجله تخصصی است و تا کنون 2 همایش توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 1011 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1403 پژوهشگران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «کیفیت آب» و «شاخص خورندگی» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
3584
کل مقالات ISI
1011 مقاله
کل مجلات
9 ژورنال
کل کنفرانسها
2 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
10 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
1834 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

نمودار مقابل رتبه (Rank) موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور تاکنون 3584 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 2381 مقاله ژورنالی و 1203 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 1011 مقاله توسط پژوهشگران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 2 همایش توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ناشر 9 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
کارآفرینی و نوآوری موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 3083 مقاله مشترک با 190 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

شرکای علمی اصلی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1403 محورهای اصلی مقالات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در سال 1403 موضوع کیفیت آب و شاخص خورندگی می باشد.

طرح های پژوهشی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 1834 طرح پژوهشی توسط موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اساتید و اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور
نام مرکز: موسسه تحقیقات جنگلها و مراتع کشور نوع مرکز: سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی استان: تهران شهر: تهران آدرس: کیلومتر 5 اتوبان تهران- کرج ، خروجی پیکان‌شهر، خیابان بیست متری سرو آزاد، بلوار باغ گیاهشناسی ملی ایران وبسایت دانشگاه: http://www.rifr-ac.ir/ شماره تلفن: 44787290 شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران