آرم پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

نوع مرکز: سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی

استان: تهران

شهر: تهران

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری یک سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی در شهر تهران، استان تهران است. و در سال 1372 تاسیس شده است. در حال حاضر 36 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 2203 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری صاحب امتیاز و ناشر 1 مجله تخصصی است و تا کنون 3 همایش توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 226 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1402 پژوهشگران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «معادله جهانی فرسایش خاک» و «فرسایش» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
2203
کل مقالات ISI
226 مقاله
کل مجلات
1 ژورنال
کل کنفرانسها
3 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
36 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
959 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

نمودار مقابل رتبه (Rank) پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری تاکنون 2203 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 626 مقاله ژورنالی و 1577 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 226 مقاله توسط پژوهشگران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 3 همایش توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ناشر 1 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
کارآفرینی و نوآوری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 1877 مقاله مشترک با 158 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

شرکای علمی اصلی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1402 محورهای اصلی مقالات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در سال 1402 موضوع معادله جهانی فرسایش خاک و فرسایش می باشد.

طرح های پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 959 طرح پژوهشی توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

اساتید و اعضای هیات علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری
نام مرکز: پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری نوع مرکز: سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی استان: تهران شهر: تهران آدرس: تهران - پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری وبسایت دانشگاه: http://abkhiz.areo.ir/ شماره تلفن: شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران