پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری یک سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی در شهر کرج، استان البرز است. و در سال 1339 تاسیس شده است. در حال حاضر 25 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 65 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. علاوه بر این تاکنون 5 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1401 پژوهشگران پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «ANTIOXIDANT ENZYMES» و «PROLINE» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
65
کل مقالات ISI
5 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
25 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
10 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری

نمودار مقابل رتبه (Rank) پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری

پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری تاکنون 65 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 32 مقاله ژورنالی و 33 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 5 مقاله توسط پژوهشگران پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 58 مقاله مشترک با 29 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری

شرکای علمی اصلی پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1401 محورهای اصلی مقالات علمی پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری در سال 1401 موضوع ANTIOXIDANT ENZYMES و PROLINE می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری در سال 1401 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری بوده است.

طرح های پژوهشی پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 10 طرح پژوهشی توسط پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

اخبار پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری
متاسفانه اخبار پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری در لیست اخبار خروجی در پایگاه اخبار علمی تاکنون ثبت نشده است. اخبار علمی بزرگترین و جامعترین مرجع انتشار اخبار دانشگاهی و پژوهشی کشور است که به صورت آنلاین بیش از یکهزار دانشگاه و پژوهشگاه کشور را رصد نموده و اخبار لحظه ای را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.
آرم اخبارعلمی
افراد مهم علمی پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری

اساتید و اعضای هیات علمی پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری
    تاکنون هیچ عضو هیات علمی پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری در پایگاه سیویلیکا صفحه تخصصی ایجاد نکرده است. با ایجاد صفحه تخصصی به صورت خودکار در این صفحه نمایش داده می شود.

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری
نام مرکز: پژوهشکده میوه‌های معتدله و سردسیری نوع مرکز: سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی استان: البرز شهر: کرج آدرس: کرج - جاده محمد شهر - شهرک نهال و بذر وبسایت دانشگاه: http://www.hsri.ir/HomePage.aspx?TabID=4817&Site=DouranPortal&Lang=fa-IR شماره تلفن: 026-36702541 شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران