موسسه تحقیقات خاک و آب یک سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی در شهر کرج، استان البرز است. و در سال 1345 تاسیس شده است.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 1684 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.موسسه تحقیقات خاک و آب صاحب امتیاز و ناشر 4 مجله تخصصی است و تا کنون 3 همایش توسط موسسه تحقیقات خاک و آب برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 242 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از موسسه تحقیقات خاک و آب را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1403 پژوهشگران موسسه تحقیقات خاک و آب بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «ازتوباکتر» و «ازتوباکتر» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
1684
کل مقالات ISI
242 مقاله
کل مجلات
4 ژورنال
کل کنفرانسها
3 همایش
کل دانشجویان
0 نفر
کل اساتید
0 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
1013 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ موسسه تحقیقات خاک و آب

نمودار مقابل رتبه (Rank) موسسه تحقیقات خاک و آب را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات موسسه تحقیقات خاک و آب در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی موسسه تحقیقات خاک و آب

موسسه تحقیقات خاک و آب تاکنون 1684 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 639 مقاله ژورنالی و 1045 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات موسسه تحقیقات خاک و آب را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از موسسه تحقیقات خاک و آب نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات موسسه تحقیقات خاک و آب دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی موسسه تحقیقات خاک و آب

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 242 مقاله توسط پژوهشگران موسسه تحقیقات خاک و آب در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط موسسه تحقیقات خاک و آب را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های موسسه تحقیقات خاک و آب

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط موسسه تحقیقات خاک و آب را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 3 همایش توسط موسسه تحقیقات خاک و آب برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران موسسه تحقیقات خاک و آب ناشر 4 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای موسسه تحقیقات خاک و آب که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
کارآفرینی و نوآوری موسسه تحقیقات خاک و آب
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری موسسه تحقیقات خاک و آب با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی موسسه تحقیقات خاک و آب شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط موسسه تحقیقات خاک و آب در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 1807 مقاله مشترک با 147 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران موسسه تحقیقات خاک و آب با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

شرکای علمی اصلی موسسه تحقیقات خاک و آب طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران موسسه تحقیقات خاک و آب ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1403 محورهای اصلی مقالات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان موسسه تحقیقات خاک و آب در سال 1403 موضوع ازتوباکتر و ازتوباکتر می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی موسسه تحقیقات خاک و آب در سال 1403 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان موسسه تحقیقات خاک و آب بوده است.

طرح های پژوهشی موسسه تحقیقات خاک و آب*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که موسسه تحقیقات خاک و آب به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 1013 طرح پژوهشی توسط موسسه تحقیقات خاک و آب انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

اساتید و اعضای هیات علمی موسسه تحقیقات خاک و آب که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای موسسه تحقیقات خاک و آب
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از موسسه تحقیقات خاک و آب در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با موسسه تحقیقات خاک و آب
نام مرکز: موسسه تحقیقات خاک و آب نوع مرکز: سازمان تحقیقات، آموزش و ترويج کشاورزی استان: البرز شهر: کرج آدرس: میدان استاندارد - جاده مشکین دشت - بعد از رزکان نو - بلوار امام خمینی(ره) - مؤسسه تحقیقات خاک و آب وبسایت دانشگاه: http://www.swri.ir/ شماره تلفن: 026-36201900-36203502-5 شماره فکس: 026-36210121
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران