لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه صنعتی مالک اشتر در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه صنعتی مالک اشتر در سال ۱۳۹۷ کلا ۲۲۱ مقاله شامل ۱۹۷ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۴ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۰ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Evaluation of the hemocompatibility of RADA 16-I peptide.
۲Study of closed-tube Cd diffusion in InSb for mid-IR detector-based applications.
۳Rapid and Sensitive Detection of Staphylococcal Enterotoxin B by Recombinant Nanobody Using Phage Display Technology.
۴Potential role of RAB6C-AS1 long noncoding RNA in different cancers.
۵Effect of Acyl Homoserine Lactone on Recombinant Production of Human Insulin-like Growth Factor-1 in Batch Culture of Escherichia coli.
۶In silico and experimental improvement of bacteriorhodopsin production in Halobacterium salinarum R1 by increasing DNA-binding affinity of Bat through Q661R/Q665R substitutions in HTH motif.
۷Hydrodynamics and mass transfer in miniaturized bubble column bioreactors.
۸Expression and soluble Over-production of recombinant Scorpine as a Potassium channel blocker protein in E. coli.
۹On the analysis of microrheological responses of self-assembling RADA16-I peptide hydrogel.
۱۰Design of a recombinant immunotoxin against the human granulocyte-colony stimulating factor receptor.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۲۲۱ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.