دانشگاه شهرکرد یک دانشگاه دولتی در شهر شهرکرد، استان چهارمحال و بختیاری است. و در سال 1356 تاسیس شده است. در حال حاضر 8200 دانشجو و 321 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 7295 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه شهرکرد صاحب امتیاز و ناشر 4 مجله تخصصی است و تا کنون 16 همایش توسط دانشگاه شهرکرد برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 7326 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه شهرکرد را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1400 پژوهشگران دانشگاه شهرکرد بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «تشخیص تقلب» و «روغن زیتون» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
7295
کل مقالات ISI
7326 مقاله
کل مجلات
4 ژورنال
کل کنفرانسها
16 همایش
کل دانشجویان
8200 نفر
کل اساتید
321 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
1 طرح
شاخص کارآفرینی
F

رتبه‌ دانشگاه شهرکرد

نمودار مقابل رتبه (Rank) دانشگاه شهرکرد را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشگاه شهرکرد در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی دانشگاه شهرکرد

دانشگاه شهرکرد تاکنون 7295 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 1556 مقاله ژورنالی و 5739 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات دانشگاه شهرکرد را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه شهرکرد نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات دانشگاه شهرکرد دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی دانشگاه شهرکرد

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 7326 مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه شهرکرد در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط دانشگاه شهرکرد را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشگاه شهرکرد

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط دانشگاه شهرکرد را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 16 همایش توسط دانشگاه شهرکرد برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران دانشگاه شهرکرد ناشر 4 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای دانشگاه شهرکرد که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
کارآفرینی و نوآوری دانشگاه شهرکرد
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری دانشگاه شهرکرد با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
 • پارک علم و فناوری
  0
 • شتابدهنده
  0
 • مرکز رشد
  1
 • فضای کار اشتراکی
  0
 • استارتاپ
  0
 • شرکتهای کارآفرین
  0
 • فعالان اکوسیستم
  1


همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط دانشگاه شهرکرد در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 3319 مقاله مشترک با 288 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشگاه شهرکرد با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی دانشگاه شهرکرد

شرکای علمی اصلی دانشگاه شهرکرد طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران دانشگاه شهرکرد ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1400 محورهای اصلی مقالات علمی دانشگاه شهرکرد به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان دانشگاه شهرکرد در سال 1400 موضوع تشخیص تقلب و روغن زیتون می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی دانشگاه شهرکرد در سال 1400 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان دانشگاه شهرکرد بوده است.

طرح های پژوهشی دانشگاه شهرکرد*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که دانشگاه شهرکرد به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 1 طرح پژوهشی توسط دانشگاه شهرکرد انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی دانشگاه شهرکرد

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه شهرکرد که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای دانشگاه شهرکرد
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از دانشگاه شهرکرد در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی دانشگاه شهرکرد

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با دانشگاه شهرکرد
نام مرکز: دانشگاه شهرکرد نوع مرکز: دانشگاه دولتی استان: چهارمحال و بختیاری شهر: شهرکرد آدرس: شهرکرد- بلوار رهبر- دانشگاه شهرکرد- صندوق پستی:۱۱۵ -کد پستی:۳۴۱۴۱- ۸۸۱۸۶ وبسایت دانشگاه: http://www.sku.ac.ir شماره تلفن: (038) 32324401 -(038) 32324407 شماره فکس: (038) 32321631
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران