لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه شهرکرد در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه شهرکرد در سال ۱۳۹۷ کلا ۶۳۰ مقاله شامل ۲۷۳ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۱۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۳۴۴ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Differentiation of cumin seeds using a metal-oxide based gas sensor array in tandem with chemometric tools.
۲Probiotics are a good choice in remission of inflammatory bowel diseases: A meta analysis and systematic review.
۳The effect of Achillea millefolium and Hypericum perforatum ointments on episiotomy wound healing in primiparous women.
۴Release kinetics and distribution of lead in various size fraction of aggregates
۵Joint Relay Selection and Power Allocation in Large-Scale MIMO Systems with Untrusted Relays and Passive Eavesdroppers
۶Effects of SIMA (Strain Induced Melt Activation) on microstructure and electrochemical behavior of Al-Zn-In sacrificial anodes
۷Option pricing using a computational method based on reproducing kernel
۸The effect of Achillea millefolium and Hypericum perforatum ointments on episiotomy wound healing in primiparous women
۹A powerful method for solving the power flow problem in the ill-conditioned systems
۱۰Bifurcation and stability analysis of a ratio-dependent predator-prey model with predator harvesting rate
۱۱Wave propagation in viscoelastic thin cylindrical nanoshell resting on a visco-Pasternak foundation based on nonlocal strain gradient theory
۱۲Instrumental approaches and innovative systems for saffron quality assessment
۱۳Optimal active control of laminar flow over a circular cylinder using Taguchi and ANN
۱۴Stars versus stripes Ramsey numbers
۱۵Radioprotective effects of Silymarin on the sperm parameters of NMRI mice irradiated with γ-rays
۱۶Numerical investigation of the pseudopotential lattice Boltzmann modeling of liquid–vapor for multi-phase flows
۱۷Wastewater Effect on the Deposition of Cohesive Sediment
۱۸Differentiation of cumin seeds using a metal-oxide based gas sensor array in tandem with chemometric tools
۱۹Enhancement of non-linear thermal stability of temperature dependent laminated beams with graphene reinforcements
۲۰On the running-in behavior of cam-follower mechanism
۲۱Development of a metal oxide semiconductor-based artificial nose as a fast, reliable and non-expensive analytical technique for aroma profiling of milk adulteration
۲۲Chemical characterization of the essential oil compositions and antioxidant activity from Iranian populations of Achillea wilhelmsii K.Koch
۲۳An extension of Carrera unified formulation in polar coordinate for analysis of circular sandwich plate with FGM core using GDQ method
۲۴Towards prediction of soil erodibility, SOM and CaCO3 using laboratory Vis-NIR spectra: A case study in a semi-arid region of Iran
۲۵Convective heat transfer and pressure drop of aqua based TiO2 nanofluids at different diameters of nanoparticles: Data analysis and modeling with artificial neural network
۲۶Probiotics are a good choice in remission of inflammatory bowel diseases: A meta analysis and systematic review
۲۷Seed priming improves seedling emergence and reduces oxidative stress in Nigella sativa under soil moisture stress
۲۸A wide neighborhood infeasible-interior-point method with arc-search for -SCLCPs
۲۹Correction to: Trend of Changes in Serum Albumin and Its Relation with Sex, Age, and BMI Following Laparoscopic Mini-gastric Bypass Surgery in Morbid Obese Cases (Obesity Surgery, (2018), 28, 3, (671-680), 10.1007/s11695-017-2912-2)
۳۰Comparative assessment of recombinant and native immunogenic forms of Fasciola hepatica proteins for serodiagnosis of sheep fasciolosis
۳۱Investigation of electronic transport through a ladder-like graphene nanoribbon including random distributed impurities
۳۲Valproic Acid Promotes Apoptosis and Cisplatin Sensitivity Through Downregulation of H19 Noncoding RNA in Ovarian A2780 Cells.
۳۳Minocycline through attenuation of oxidative stress and inflammatory response reduces the neuropathic pain in a rat model of chronic constriction injury.
۳۴Evaluation of observed and the expected incidence of common cancers: An experience from Southwestern of Iran, 2010-2014.
۳۵The prevalence and antimicrobial resistance of Listeria spp in raw milk and traditional dairy products delivered in Yazd, central Iran (2016).
۳۶Antioxidant activity and total phenolic content of ethanolic extract of pomegranate peels, juice and seeds.
۳۷Tricin isolated from Allium atroviolaceum potentiated the effect of docetaxel on PC3 cell proliferation: role of miR-21.
۳۸Thermostable marine microbial proteases for industrial applications: scopes and risks.
۳۹Assessing the Phenylketonuria Screening Program in Newborns, Iran 2015-2016.
۴۰Influence of Helicobacter pylori virulence factors CagA and VacA on pathogenesis of gastrointestinal disorders.
۴۱Evaluation of cellular immunogenicity of recombinant cytochrome p450 cyp141 protein of Mycobacterium tuberculosis in human and mouse model.
۴۲Salinity stress accelerates the effect of cadmium toxicity on soil N dynamics and cycling: Does joint effect of these stresses matter?
۴۳Potential Cardioprotective Effects of Sumac Capsule in Patients With Hyperlipidemia: A Triple-Blind Randomized, Placebo-Controlled Crossover Trial.
۴۴Protective and anti-inflammatory effects of hydroalcoholic leaf extract of Origanum vulgare on oxidative stress, TNF-α gene expression and liver histological changes in paraquat-induced hepatotoxicity in rats.
۴۵Involvement of NO/NMDA-R pathway in the behavioral despair induced by amphetamine withdrawal.
۴۶Uncovering the link between reproductive factors and multiple sclerosis: A case-control study on Iranian females.
۴۷Assessing quality of health services with the SERVQUAL model in Iran. A systematic review and meta-analysis.
۴۸Effect of CO2 Laser and Fluoride Varnish Application on Microhardness of Enamel Surface Around Orthodontic Brackets.
۴۹Toxic elements as biomarkers for breast cancer: a meta-analysis study.
۵۰Identification of Concepts of Spiritual Care in Iranian Peoples with Multiple Sclerosis: A Qualitative Study.
۵۱Broad blocking of MDR efflux pumps by acetylshikonin and acetoxyisovalerylshikonin to generate hypersensitive phenotype of malignant carcinoma cells.
۵۲Growth performance and right ventricular hypertrophy responses of broiler chickens to guanidinoacetic acid supplementation under hypobaric hypoxia
۵۳The control of abnormal grain growth in low-voltage SnO2 varistors by microseed addition
۵۴Effect of CO2 laser and fluoride varnish application on microhardness of enamel surface around orthodontic brackets
۵۵Tumor necrosis factor-alpha 308 G/A polymorphism and type 2 diabetes mellitus; a systematic review and meta-analysis
۵۶Assessing the phenylketonuria screening program in newborns, Iran 2015-2016
۵۷Dynamic properties of calcareous and siliceous sands under isotropic and anisotropic stress conditions
۵۸The simultaneous effect of electromagnetic and ultrasound treatments on Escherichia coli count in red grape juice
۵۹Complexity reduction of throughput optimal link scheduling algorithm through topology control in wireless networks
۶۰Toxic elements as biomarkers for breast cancer: A meta-analysis study
۶۱Effects of essential oils of Satureja bachtiarica and Nigella sativa on the efficacy of lactococcosis vaccine in rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)
۶۲Degradation of Cyanide using Stabilized S, N-TiO2 Nanoparticles by Visible and Sun Light
۶۳Numerical bifurcation and stability analysis of an predator-prey system with generalized holling type III functional response
۶۴Medicinal plants: Past history and future perspective
۶۵Metformin attenuates streptozotocin-induced diabetic nephropathy in rats through activation of AMPK signaling pathway
۶۶Changes in microsatellite motifs in response to abiotic stresses: A case study using wheat and rice RNA-sequencing data
۶۷The relationship between serum ghrelin levels and bone metabolism markers and severity anemia in non-diabetic hemodialysis patients; a pilot study
۶۸Effect of total alkaloid extract of local Sophora alopecuroides on minimum inhibitory concentration and intracellular accumulation of ciprofloxacin, and acrA expression in highly resistant Escherichia coli clones
۶۹A novel fuzzy logic Levenberg-Marquardt method to solve the ill-conditioned power flow problem
۷۰NURBS-based isogeometric thermal postbuckling analysis of temperature dependent graphene reinforced composite laminated plates
۷۱Effect of two isothermal obstacles on the natural convection of nanofluid in the presence of magnetic field inside an enclosure with sinusoidal wall temperature distribution
۷۲Finite element simulation of plate sinkage, confined and semi-confined compression tests: A comparison of the response to yield stress
۷۳Introduce of Zn x Hg(1-x)Te as a room temperature photo-detector: Ab initio calculations of the electronic structure and charge carrier transport
۷۴Comprehensive thermal performance of convection–radiation longitudinal porous fins with various profiles and multiple nonlinearities
۷۵Measuring the viscosity of Fe3O4-MWCNTs/EG hybrid nanofluid for evaluation of thermal efficiency: Newtonian and non-Newtonian behavior
۷۶The bioinformatics study of the interactions between microRNAs and genes involved in relapse of breast cancer treated with tamoxifen
۷۷Designing a miniaturized photonic crystal based optofluidic biolaser for lab-on-a-chip biosensing applications
۷۸Comparing the ability of Soil Taxonomy (2014) and WRB (2015) to distinguish lithologic discontinuity and an abrupt textural change in major soils of Iran
۷۹Comparison of the effectiveness of cognitive behavioral based and mindfulness-based stress management program on activity, quality of life and self-efficiency of patients with systemic lupus erythematosus
۸۰A novel sensitive bulk optode based on 5-Br salophen as an ionophore for determination of zinc ion in real samples
۸۱Minocycline through attenuation of oxidative stress and inflammatory response reduces the neuropathic pain in a rat model of chronic constriction injury
۸۲Uncovering the link between reproductive factors and multiple sclerosis: A case-control study on Iranian females
۸۳The effect of grapeseed oil on performance, rumen fermentation, antioxidant status and subcutaneous adipose fatty acid profile in lambs
۸۴Genetic diversity of marrubium species from Zagros region (Iran), using inter simple sequence repeat molecular marker
۸۵Deriving and evaluating hydraulics and detachment models of rill erosion for some calcareous soils
۸۶Zinc oxide nanorod-loaded activated carbon for ultrasound-assisted adsorption of safranin O: Central composite design and genetic algorithm optimization
۸۷Influence of Helicobacter pylori virulence factors CagA and VacA on pathogenesis of gastrointestinal disorders
۸۸Comparison effect of prescription drugs on the occurrence and the number of attacks in patients with multiple sclerosis
۸۹Effects of egg aging on the metabolites of ovarian fluid in rainbow trout, Oncorhynchus mykiss
۹۰Thermodynamics of charged dilatonic BTZ black holes in rainbow gravity
۹۱The effect of conductive baffles on natural convection in a power-law fluid-filled square cavity
۹۲Isogeometric large amplitude free vibration of graphene reinforced laminated plates in thermal environment using NURBS formulation
۹۳Torsional vibration of functionally graded carbon nanotube reinforced conical shells
۹۴GJB2 mutations causing autosomal recessive non-syndromic hearing loss (ARNSHL) in two Iranian populations: Report of two novel variants
۹۵Dietary behaviors in relation to prevalence of irritable bowel syndrome in adolescent girls
۹۶Variation of plant functional groups along livestock grazing gradient in semi-steppe rangelands (case study: Tangsayad rangelands of Chaharmahal Bakhtiari Province, Iran)
۹۷17β-estradiol improves the efficacy of exploited autologous bone marrow-derived mesenchymal stem cells in non-union radial defect healing: A rabbit model
۹۸Application of two-steps perturbation technique to geometrically nonlinear analysis of long FGM cylindrical panels on elastic foundation under thermal load
۹۹Involvement of NO/NMDA-R pathway in the behavioral despair induced by amphetamine withdrawal
۱۰۰Temperature modulation of electronic nose combined with multi-class support vector machine classification for identifying export caraway cultivars

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۳۰ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.