آرم دانشگاه جیرفت

دانشگاه جیرفت

نوع مرکز: دانشگاه دولتی

استان: کرمان

شهر: جیرفت

دانشگاه جیرفت یک دانشگاه دولتی در شهر جیرفت، استان کرمان است. و در سال 1368 تاسیس شده است. در حال حاضر 4071 دانشجو و 189 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 2117 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه جیرفت صاحب امتیاز و ناشر 0 مجله تخصصی است و تا کنون 14 همایش توسط دانشگاه جیرفت برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 629 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه جیرفت را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1403 پژوهشگران دانشگاه جیرفت بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «گردشگری مذهبی» و «گردشگری مذهبی» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
2117
کل مقالات ISI
629 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
14 همایش
کل دانشجویان
4071 نفر
کل اساتید
189 نفر
مساحت (مترمربع)
2,000,000
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ دانشگاه جیرفت

نمودار مقابل رتبه (Rank) دانشگاه جیرفت را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشگاه جیرفت در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی دانشگاه جیرفت

دانشگاه جیرفت تاکنون 2117 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 720 مقاله ژورنالی و 1397 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات دانشگاه جیرفت را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه جیرفت نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات دانشگاه جیرفت دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی دانشگاه جیرفت

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 629 مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه جیرفت در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط دانشگاه جیرفت را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشگاه جیرفت

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط دانشگاه جیرفت را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 14 همایش توسط دانشگاه جیرفت برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای دانشگاه جیرفت ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری دانشگاه جیرفت
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری دانشگاه جیرفت با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی دانشگاه جیرفت شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط دانشگاه جیرفت در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 1301 مقاله مشترک با 163 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشگاه جیرفت با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی دانشگاه جیرفت

شرکای علمی اصلی دانشگاه جیرفت طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران دانشگاه جیرفت ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1403 محورهای اصلی مقالات علمی دانشگاه جیرفت به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان دانشگاه جیرفت در سال 1403 موضوع گردشگری مذهبی و گردشگری مذهبی می باشد.

طرح های پژوهشی دانشگاه جیرفت*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که دانشگاه جیرفت به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط دانشگاه جیرفت انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی دانشگاه جیرفت

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه جیرفت که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای دانشگاه جیرفت
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از دانشگاه جیرفت در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی دانشگاه جیرفت

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با دانشگاه جیرفت
نام مرکز: دانشگاه جیرفت نوع مرکز: دانشگاه دولتی استان: کرمان شهر: جیرفت آدرس: جیرفت، کیلومتر ۸ جاده بندر عباس، دانشگاه جیرفت-کد پستی: ۷۸۶۷۱۶۱۱۶۷ وبسایت دانشگاه: http://www.ujiroft.ac.ir شماره تلفن: (034) 43347061-2 شماره فکس: (034) 43347065
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران