لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه جیرفت در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه جیرفت در سال ۱۳۹۷ کلا ۶۸ مقاله شامل ۴۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱COX-2 in Radiotherapy; a potential target for radioprotection and radiosensitization.
۲Hematological Abnormality, Oxidative Stress, and Genotoxicity Induction in the Greenhouse Pesticide Sprayers; Investigating the Role of NQO1 Gene Polymorphism.
۳Thymoquinone reverses learning and memory impairments and brain tissue oxidative damage in hypothyroid juvenile rats.
۴Thymoquinone reverses learning and memory impairments and brain tissue oxidative damage in hypothyroid juvenile rats Timoquinona protegeu contra deficiências de aprendizagem e memória e danos nos tecidos cerebrais em ratos hipotireoidais juvenis
۵Attitude and practice regarding breast cancer early detection among Iranian women: A systematic review
۶Fibrin scaffold could promote survival of the human adipose-derived stem cells during differentiation into cardiomyocyte-like cells.
۷Memory enhancing effect of Nigella Sativa hydro-alcoholic extract on lipopolysaccharide-induced memory impairment in rats.
۸Knowledge and Source of Information About Early Detection Techniques of Breast Cancer Among Women in Iran: A Systematic Review.
۹Memory enhancing effect of Nigella Sativa hydro-alcoholic extract on lipopolysaccharide-induced memory impairment in rats
۱۰Intensity of Solar Ultraviolet-A Radiation at Date Harvest Time in Groves around Jiroft, Southeastern Iran, 2017.
۱۱Protective effects of
۱۲Pre-Treatment with Erythropoietin Attenuates Bilateral Renal Ischemia-Induced Cognitive Impairments.
۱۳Optimization of in vitro refolding conditions of recombinant Lepidium draba peroxidase using design of experiments.
۱۴Effect of aromatherapy interventions on hemodialysis complications: A systematic review.
۱۵Effect of foot reflexology and slow stroke back massage on the severity of fatigue in patients undergoing hemodialysis: A semi-experimental study.
۱۶MicroRNAs and breast cancer stem cells: Potential role in breast cancer therapy.
۱۷Radiation-induced Non-targeted Effect and Carcinogenesis; Implications in Clinical Radiotherapy.
۱۸Plasma leptin level is positively associated with blood pressure measures independent of gender and BMI.
۱۹The relation between mortality from cardiovascular diseases and temperature in Shiraz, Iran, 2006-2012.

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.