لیست مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخلی دانشگاه جیرفت در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه جیرفت در سال ۱۳۹۷ کلا ۶۸ مقاله شامل ۴۶ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۳ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۱۹ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱بررسی واکنش ارقام مختلف گندم نسبت به عنصر روی در خاک های سبک بافت
۲بررسی واکنش ارقام مختلف گندم نسبت به کود سولفات ری در خاک آهکی
۳نقش اکوتوریسم بر توسعه پایدار
۴اثر خاک ورزی و مدیریت بقایای گیاهی ارزن بر عملکرد اقتصادی سیب زمینی (tuberosum Solanum) در نظام کشت پاییزه در منطقه جیرفت
۵نقش عشایر و بهره برداران از منابع طبیعی در توسعه صنعت اکوتوریسم در ایران
۶اثر دو لیورتونیک شاه تره و کاسنی بر سلامت کبد جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی
۷اثر پودر دانه زنیان و ویتامینC بر مورفولوژی روده جوجه های گوشتی تحت تنش گرمایی
۸ادغام سازی شبکه های ژنی جهت معرفی ژن های کلیدی مرتبط با چربی داخل عضلانی در گاو گوشتی
۹فاکتورهای خطر مرتبط با متریت در گاوهای هلشتاین ایران
۱۰فراوانی وقوع و عوامل غیر ژنتیکی موثر بر جفت ماندگی در گاوهای هلشتاین ایران
۱۱آنالیز پروفایل بیان ژن به منظور معرفی بیومارکرها جهت تشخیص مصرف غیر قانونی محرک های رشد در کشتارگاه ها
۱۲اثر درجه سخت زایی و فصل زایش بر فاصله زایش تا اولین تلقیح در گاوهای هلشتاین
۱۳تاثیر سال و فصل زایش بر فاصله گوساله زایی در گاوهای هلشتاین
۱۴تجزیه و تحلیل عملکرد سازه های فضاکار در مورد مدل اسنپ
۱۵تعیین دوره های خشک و مرطوب در جنوب کرمان(کهنوج) با استفاده از روش های میانگین متحرک و شاخص بارش استاندارد
۱۶بررسی وضعیت مرغداری های گوشتی در شهرستان جیرفت
۱۷تاثیر پساب مزارع پرورش ماهی بر خصوصیات کیفی خاک و محیط زیست تحت شرایط آبیاری قطره ای
۱۸بررسی کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی برای استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای
۱۹تاثیر عملیات غذادهی ماهیان بر کیفیت پساب مزارع پرورش ماهی برای استفاده در سیستم های آبیاری قطره ای
۲۰بررسی تاثیر آب مغناطیسی بر کارایی مصرف آب
۲۱بررسی دستورالعمل های ارزیابی اثرات زیست محیطی (EIA)
۲۲بازخوانی تطبیقی نی نامه مثنوی مولوی با هفت وادی منطق الطیر عطار
۲۳تحلیل و بررسی شاخص های تعیین کیفیت و دقت کاشت سیب زمینی کارهای متداول در مناطق جیرفت و کهنوج
۲۴تاثیر سرعت بارگذاری و قطر پراب بر مقادیر آزمون پانچ میوه سیب
۲۵تاثیر شرایط خشک کردن روی خصوصیات کیفی رنگ ورقه های خشک شده سیب
۲۶منظومه های علمی و آموزشی در ادبیات فارسی و بررسی سیر و محتوای آن (تا قرن نهم)
۲۷شاخص های مهم سنجش زیست محیطی جهت رسیدن به توسعه پایدار
۲۸تعیین جهت وزش بادهای فرساینده بر مبنای تحلیل گلباد ها و گل توفان های فصلی و سالانه ( مطالعه موردی: شهرستان ورزنه)
۲۹تعیین جهت وزش بادهای توام با گرد و خاک در شهر یزد
۳۰معرفی گونه های بومی از جنبه منظرسازی کم آب به منظور توسعه فضاهای سبز شهری در مناطق خشک و نیمه خشک (مطالعه موردی: شهرستان جیرفت)
۳۱تاثیر بیوچار ضایعات برداشت پسته بر مقدار آب مصرفی ذرت در شرایط گلخانه ای
۳۲تحلیل تغییرات مکانی هدایت هیدرولیکی اشباع (Ks) خاک با استفاده از روش های زمین آماری
۳۳برآورد تبخیر و تعرق واقعی با استفاده از سنجش از دور ( مطالعه موردی: استان مرکزی)
۳۴پایش تغییرات کاربری کشاورزی در حوضه آبخیز فاریاب شرقی، جنوب استان کرمان
۳۵سنجش از نزدیک خاک: یک رویکرد موثر در اندازه‎گیری مکانی و زمانی خاک
۳۶بررسی ابعاد نگرش زیست محیطی کشاورزان به مسیله رعایت آلودگی محیط زیست (مطالعه موردی: گلخانه داران شهرستان جیرفت)
۳۷Results of analyses of aflatoxin M1 in human breast milk in Jiroft city, South of Iran
۳۸Detection of ochratoxin A in human breast milk in Jiroft city, south of Iran
۳۹Histopathological examination of pre-cancerous lesions in lung specimens of patients with post-pneumonectomy cancer
۴۰برآورد تبخیر و تعرق گیاه مرجع به روش فایو پنمن مانتیث و پهنه بندی آن در استان بوشهر
۴۱ارزیابی گاهنگاری دوره مسسنگی جنوب شرق ایران:گاهنگاری مطلقC14 و نسبی تپه دهنو و تپه دهنو شرقی شهداد بااستفاده از روش طیفسنج جرمی شتاب دهندهAMS
۴۲بررسی روند تغییرات پوشش گیاهی با استفاده از شاخص NDVI و تصاویر سنجنده MODIS
۴۳استخراج متابولیت باکتری لاکتوکوکوس گارویه در درجه حرارت های مختلف در تحقیقات متابولومیکسی آبزی پروری
۴۴بررسی رابطه بین کدورت و وزن باکتری استرپتوکوکوس اینیایی در درجه حرارت های مختلف در آبزی پروری
۴۵بررسی روند تغییر اقلیم در دوره اتی با استفاده از مدل HADGEM2 (مطالعه موردی: جزیره ابوموسی)
۴۶بررسی دقت روش برنامه ریزی بیان ژن در پیش بینی دمای روزانه هوا
۴۷بررسی جایگاه ایران در دانش بنیان بودن اقتصاد میان کشورهای هم رتبه فقر آبی
۴۸بررسی تاثیر خشکسالی ها برتغییرات دبی رودخانه هلیل رود جیرفت
۴۹علل گسترش و تخریب شهر کهن نرماشیر کرمان؛ بر پایه نظریه بوم شناسی وات

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۶۸ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.