رتبه دانشگاه شهید باهنر کرمان در سالهای اخیر

دغدغه اصلی محققان دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال ۱۳۹۵ موضوع کرمان و دینامیک سیالات محاسباتی بوده است.
توضیح نمودار رتبه بندی سالانه

نمودار زیر رتبه (Rank) دانشگاه شهید باهنر کرمان را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشگاه شهید باهنر کرمان در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است.
هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود.
با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال ۱۳۹۶ نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.نمودار سالانه مقالات دانشگاه شهید باهنر کرمان به تفکیک مقالات کنفرانسی و ژورنالی

توضیح نمودار سالانه تولید مقالات علمی

نمودار زیر تعداد مقالات منتشر شده توسط پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر کرمان در هر سال را نمایش می دهد. این نمودار شامل مقالات ژورنالی و کنفرانسی پذیرفته شده پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر کرمان می باشد که به تفکیک سال است. با کلیک بر روی عبارت "مقالات ژورنالی" و یا "مقالات کنفرانسی" قابلیت انتخاب و افزوده شده هر یک مقالات مجموعه های ژورنالی یا کنفرانسی به نمودار وجود دارد.نمودار کنفرانسهای برگزار شده و شماره نشریات منتشره دانشگاه شهید باهنر کرمان

توضیح نمودار کنفرانسها و ژورنالها

نمودار زیر شامل دو سری داده است. سری اول، تعداد کنفرانسهایی که دانشگاه شهید باهنر کرمان در هر سال برگزار نموده است و سری دوم شامل شماره هایی از نشریات علمی است که توسط دانشگاه به چاپ رسیده است.همکاران استراتژیک علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان

توضیح نمودار همکاران استراتژیک علمی

تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر کرمان با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

توضیح نمودار چگالی موضوعات پژوهشی

عمده محورها و کلیدواژه های علمی مورد بحث توسط پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر کرمان در مقالات تولیدی سال 1395 به صورت زیر می باشد. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند.
یعنی دغدغه اصلی محققان 1395 موضوع کرمان و دینامیک سیالات محاسباتی می باشد.

دانشگاه کرمان به همت شادروان مهندس عليرضا افضلی پور و بانو فاخره صبا در سال 1353 در کرمان تأسيس شد.  اين دانشگاه در جنوب شرقی شهر کرمان و در زمينی به مساحت 5000000 مترمربع بنا گرديده و فعاليت آموزشی خود را باپذيرش 90 دانشجو در سال 1354 آغاز نمود.  دانشگاه کرمان پس از پيروزی انقلاب اسلامی به نام يکی از فرزندان انقلاب، شهيد محمدجواد باهنر، دانشگاه شهيدباهنر ناميده شد.  براساس فعاليت های آموزشی و پژوهشی چشمگير دانشگاه در طول 40سال گذشته،  وزارت علوم، تحقيقات و فناوری، دانشگاه شهيدباهنر کرمان را در زمره دانشگاه­های برتر ايران می شناسد.  فضای آموزشی و پژوهشی دانشگاه در ابتدای تأسيس 25000 مترمربع برای تعداد 5000 دانشجو در نظر گرفته شده بود اما در حال حاضر اين فضا در مجموع به بيش از230000 متر مربع و تعداد دانشجويان به بيش از 14000 دانشجو افزايش يافته است.

دانشگاه 11 دانشکده، 1 مجتمع آموزش عالی، 2 مرکز آموزش عالی، 1 پرديس دانشگاهی، 5 پژوهشکده، 1 مرکز پژوهشی و 63 گروه آموزشی دارد و دانشجويان در 300 رشته تحصيلی(با احتساب رشته­ های پرديس) در اين دانشکده ها و مراکز مشغول به تحصيل می باشند.  همچنين دانشگاه در 218  رشته تحصيلات تکميلی در دوره های کارشناسی ارشد و دکتری دانشجو می پذيرد.

تعداد رشته های موجود به تفکيک گروه­های عمده تحصيلی:

- علوم انسانی:  67 رشته و گرايش

- علوم پايه :  86 رشته و گرايش

- فنی و مهندسی:  62 رشته و گرايش

- علوم کشاورزی :  45 رشته و گرايش

- هنر :  9 رشته و گرايش

- پرديس دانشگاهی:  34 رشته و گرايش