دانشگاههای شهر كرمان

در شهر كرمان تعداد 17 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر كرمان صاحب امتیاز 24 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 232 شماره منتشر نموده اند. شهر كرمان میزبان 63 همایش علمی تخصصی و 2 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر كرمان, 43700 مقاله علمی شامل 2303 مقاله ژورنالی و 22657 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 2303 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر كرمان تعداد 48,206 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 2,455 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر كرمان

کل مراکز علمی
17
کل اساتید
2455 نفر
کل دانشجویان
48206 نفر
مقالات کنفرانسی
22657 مقاله
مقالات ژورنالی
2303 مقاله
مقالات بین المللی
18740 مقاله
کل همایشها
177
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر كرمان در سال 1397

دانشگاه شهید باهنر کرمان

رتبه در کل کشور: 22

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

رتبه در کل کشور: 51

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

رتبه در کل کشور: 119

نمایش دانشگاههای شهر كرمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمان

دانشگاه آزاد اسلامی واحد نی ریز

دانشگاه پیام نور واحد پاریز

دانشگاه پیام نور واحد راین

دانشگاه پیام نور واحد زنگی آباد

دانشگاه پیام نور واحد شهداد

دانشگاه پیام نور واحد کرمان

دانشگاه پیام نور واحد کشکوئیه

دانشگاه پیام نور واحد گلباف

دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته

دانشگاه شهید باهنر کرمان

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان

موسسه آموزش عالی بعثت کرمان

موسسه آموزش عالی بهمنیار کرمان

موسسه آموزش عالی عرفان

موسسه آموزش عالی کرمان

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران