string(2) "24" مقالات ISI دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1398(2019)

لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1398 (2019)

پژوهشگران دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1398 کلا 1679 مقاله شامل 716 مقاله در کنفرانسهای داخلی و 321 مقاله در ژورنالهای داخلی و ۶۴۲ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر مشخصات حداکثر 100 عنوان مقاله عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

undraw-business
  • undraw-business
    درخواست گزارش کامل مقالات دانشگاه شهید باهنر کرمان

    کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی دانشگاه شهید باهنر کرمان شامل 1679 مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.

لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 1398 (2019)

نمایش لیست:

سال :

* در لیست فوق فقط نام یکی از نویسندگان که دارای سمت دانشگاه شهید باهنر کرمان است نمایش داده شده است.لیست فوق حداکثر تعداد 100 مقاله بین المللی (ISI) دانشگاه شهید باهنر کرمان در سال 2019 را نمایش می دهد.
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران