آرم دانشگاه مذاهب اسلامی

دانشگاه مذاهب اسلامی

نوع مرکز: دانشگاه دولتی

استان: تهران

شهر: تهران

دانشگاه مذاهب اسلامی یک دانشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است. در حال حاضر 2200 دانشجو و 188 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 280 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه مذاهب اسلامی صاحب امتیاز و ناشر 2 مجله تخصصی است و تا کنون 2 همایش توسط دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه مذاهب اسلامی را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1401 پژوهشگران دانشگاه مذاهب اسلامی بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «عده زانیه» و «استبراء زانیه» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
280
کل مقالات ISI
0 مقاله
کل مجلات
2 ژورنال
کل کنفرانسها
2 همایش
کل دانشجویان
2200 نفر
کل اساتید
188 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ دانشگاه مذاهب اسلامی

نمودار مقابل رتبه (Rank) دانشگاه مذاهب اسلامی را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشگاه مذاهب اسلامی در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی دانشگاه مذاهب اسلامی

دانشگاه مذاهب اسلامی تاکنون 280 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 185 مقاله ژورنالی و 95 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات دانشگاه مذاهب اسلامی را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه مذاهب اسلامی نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات دانشگاه مذاهب اسلامی دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی دانشگاه مذاهب اسلامی

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 0 مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه مذاهب اسلامی در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط دانشگاه مذاهب اسلامی را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشگاه مذاهب اسلامی

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط دانشگاه مذاهب اسلامی را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 2 همایش توسط دانشگاه مذاهب اسلامی برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران دانشگاه مذاهب اسلامی ناشر 2 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای دانشگاه مذاهب اسلامی که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
کارآفرینی و نوآوری دانشگاه مذاهب اسلامی
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری دانشگاه مذاهب اسلامی با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی دانشگاه مذاهب اسلامی شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط دانشگاه مذاهب اسلامی در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 184 مقاله مشترک با 46 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشگاه مذاهب اسلامی با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی دانشگاه مذاهب اسلامی

شرکای علمی اصلی دانشگاه مذاهب اسلامی طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران دانشگاه مذاهب اسلامی ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1401 محورهای اصلی مقالات علمی دانشگاه مذاهب اسلامی به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان دانشگاه مذاهب اسلامی در سال 1401 موضوع عده زانیه و استبراء زانیه می باشد.

طرح های پژوهشی دانشگاه مذاهب اسلامی*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط دانشگاه مذاهب اسلامی انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی دانشگاه مذاهب اسلامی

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه مذاهب اسلامی که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

اعضای هیأت علمی دانشگاه مذاهب اسلامی

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با دانشگاه مذاهب اسلامی
نام مرکز: دانشگاه مذاهب اسلامی نوع مرکز: دانشگاه دولتی استان: تهران شهر: تهران آدرس: خیابان فلسطین جنوبی - خیابان شهید مهرداد روانمهر - پلاک ۳ وبسایت دانشگاه: http://mazaheb.ac.ir شماره تلفن: 021-66465252 شماره فکس: 021-66461838
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران