آرم دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

نوع مرکز: دانشگاه دولتی

استان: تهران

شهر: تهران

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی یک دانشگاه دولتی در شهر تهران، استان تهران است. و در سال 1359 تاسیس شده است. در حال حاضر 8800 دانشجو و 200 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 7420 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی صاحب امتیاز و ناشر 12 مجله تخصصی است و تا کنون 32 همایش توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 2154 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1403 پژوهشگران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «جوانان» و «نقشه مفهومی» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
7420
کل مقالات ISI
2154 مقاله
کل مجلات
12 ژورنال
کل کنفرانسها
32 همایش
کل دانشجویان
8800 نفر
کل اساتید
200 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
F

رتبه‌ دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

نمودار مقابل رتبه (Rank) دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی تاکنون 7420 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 2184 مقاله ژورنالی و 5236 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 2154 مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 32 همایش توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی

نشریات و مجلات علمی تخصصی که در دانشگاهها به چاپ می رسند، یکی از معتبرترین منابع برای نشر آخرین دستاوردهای علمی هستند. بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه مرجع مجلات ایران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ناشر 12 ژورنال علمی معتبر است.
نمودار روبرو تعداد شماره های ژورنالهای دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که در پایگاه سیویلیکا نمایه شده و مورد تحلیل علم سنجی قرار گرفته اند را نمایش می دهد.

لیست همه نشریات
کارآفرینی و نوآوری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 4084 مقاله مشترک با 348 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

شرکای علمی اصلی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1403 محورهای اصلی مقالات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1403 موضوع جوانان و نقشه مفهومی می باشد.

طرح های پژوهشی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

اعضای هیأت علمی دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
نام مرکز: دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی نوع مرکز: دانشگاه دولتی استان: تهران شهر: تهران آدرس: تهران - شمال بزرگراه امام علی علیه السلام - بعد از خروجی شهید همت - خروجی شهید جعفریان - دانشگاه تربیت دبیر شهیدرجائی-صندوق پستی : ۱۶۳-۱۶۷۸۵-کدپستی: ۱۵۸۱۱-۱۶۷۸۸ وبسایت دانشگاه: http://www.srttu.edu شماره تلفن: 021-22970060-9 شماره فکس: 021-22970043,22970033
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران