آرم مرکزآموزش عالی استهبان

مرکزآموزش عالی استهبان

نوع مرکز: دانشگاه دولتی

استان: فارس

شهر: استهبان

مرکزآموزش عالی استهبان یک دانشگاه دولتی در شهر استهبان، استان فارس است. و در سال 1390 تاسیس شده است. در حال حاضر 385 دانشجو و 63 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 35 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است. علاوه بر این تاکنون 40 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از مرکزآموزش عالی استهبان را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1402 پژوهشگران مرکزآموزش عالی استهبان بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «اضطراب» و «پیشرفت تحصیلی» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
35
کل مقالات ISI
40 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
0 همایش
کل دانشجویان
385 نفر
کل اساتید
63 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
0 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ مرکزآموزش عالی استهبان

نمودار مقابل رتبه (Rank) مرکزآموزش عالی استهبان را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات مرکزآموزش عالی استهبان در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی مرکزآموزش عالی استهبان

مرکزآموزش عالی استهبان تاکنون 35 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 6 مقاله ژورنالی و 29 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات مرکزآموزش عالی استهبان را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از مرکزآموزش عالی استهبان نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات مرکزآموزش عالی استهبان دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی مرکزآموزش عالی استهبان

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 40 مقاله توسط پژوهشگران مرکزآموزش عالی استهبان در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط مرکزآموزش عالی استهبان را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های مرکزآموزش عالی استهبان

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط مرکزآموزش عالی استهبان را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 0 همایش توسط مرکزآموزش عالی استهبان برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای مرکزآموزش عالی استهبان ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری مرکزآموزش عالی استهبان
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری مرکزآموزش عالی استهبان با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی مرکزآموزش عالی استهبان شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط مرکزآموزش عالی استهبان در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 40 مقاله مشترک با 25 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران مرکزآموزش عالی استهبان با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی مرکزآموزش عالی استهبان

شرکای علمی اصلی مرکزآموزش عالی استهبان طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران مرکزآموزش عالی استهبان ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1402 محورهای اصلی مقالات علمی مرکزآموزش عالی استهبان به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان مرکزآموزش عالی استهبان در سال 1402 موضوع اضطراب و پیشرفت تحصیلی می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی مرکزآموزش عالی استهبان در سال 1402 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان مرکزآموزش عالی استهبان بوده است.

طرح های پژوهشی مرکزآموزش عالی استهبان*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که مرکزآموزش عالی استهبان به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 0 طرح پژوهشی توسط مرکزآموزش عالی استهبان انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

اخبار مرکزآموزش عالی استهبان
متاسفانه اخبار مرکزآموزش عالی استهبان در لیست اخبار خروجی در پایگاه اخبار علمی تاکنون ثبت نشده است. اخبار علمی بزرگترین و جامعترین مرجع انتشار اخبار دانشگاهی و پژوهشی کشور است که به صورت آنلاین بیش از یکهزار دانشگاه و پژوهشگاه کشور را رصد نموده و اخبار لحظه ای را در اختیار پژوهشگران قرار میدهد.
آرم اخبارعلمی
افراد مهم علمی مرکزآموزش عالی استهبان

اساتید و اعضای هیات علمی مرکزآموزش عالی استهبان که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای مرکزآموزش عالی استهبان
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از مرکزآموزش عالی استهبان در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی مرکزآموزش عالی استهبان
    تاکنون هیچ عضو هیات علمی مرکزآموزش عالی استهبان در پایگاه سیویلیکا صفحه تخصصی ایجاد نکرده است. با ایجاد صفحه تخصصی به صورت خودکار در این صفحه نمایش داده می شود.

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با مرکزآموزش عالی استهبان
نام مرکز: مرکزآموزش عالی استهبان نوع مرکز: دانشگاه دولتی استان: فارس شهر: استهبان آدرس: hستهبان بلوار قائم، جنب آبشار، مرکز آموزش عالی استهبان کد پستی: 44655-74519 وبسایت دانشگاه: http://www.estahbanihe.ac.ir/ شماره تلفن: 53234501-2- 53224508- 53224503 شماره فکس:
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران