آرم دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

نوع مرکز: دانشگاه دولتی

استان: خوزستان

شهر: دزفول

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول یک دانشگاه دولتی در شهر دزفول، استان خوزستان است. و در سال 1351 تاسیس شده است. در حال حاضر 2346 دانشجو و 61 استاد در این مرکز مشغول فعالیت می باشند.بر اساس تحلیلهای انجام شده این مرکز تاکنون 1450 مقاله علمی در نشریات و همایشهای داخلی منتشر نموده است.دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول صاحب امتیاز و ناشر 0 مجله تخصصی است و تا کنون 4 همایش توسط دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برگزار شده است. علاوه بر این تاکنون 234 مقاله معتبر بین المللی نیز از این مرکز استخراج شده است. اطلاعات و آمار دقیقتر از دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول را می توانید در زیر مشاهده نمایید.در سال 1402 پژوهشگران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول بیشترین مقالات خود را با کلیدواژه های «دزفول» و «کرمانشاه» منتشر نموده اند.

کل مقالات داخلی
1450
کل مقالات ISI
234 مقاله
کل مجلات
0 ژورنال
کل کنفرانسها
4 همایش
کل دانشجویان
2346 نفر
کل اساتید
61 نفر
مساحت (مترمربع)
-
طرح های پژوهشی
1 طرح
شاخص کارآفرینی
بدون داده

رتبه‌ دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

نمودار مقابل رتبه (Rank) دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول را بر اساس معیار تولید مقالات علمی در سالهای مختلف نمایش می دهد. رتبه "یک" به مرکز علمی دارای بالاترین تعداد تولیدات علمی (مقالات کنفرانسی و ژورنالی) اختصاص می یابد و سایر مراکز در رتبه های پایین تر قرار میگیرند. تعداد مقالات دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در نمودار پایین در طی سالهای مختلف نمایش داده شده است. هر مرکز دارای دو رتبه است که نسبت که مراکز همرده و همچنین نسبت به کل مراکز علمی فعال در سطح کشور سنجیده می شود. با توجه به اینکه حجم نمایه سازی مقالات در سال 1398 نهایی نمی باشد، رتبه بندی تا یک سال قبل تعیین می شود. کلیه نمودارهای این پایگاه به روز بوده و با نمایه سازی هر مقاله جدید، تاثیر آن در نمودارها به صورت لحظه ای نمایش داده می شود.

مقالات داخلی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول تاکنون 1450 مقاله در همایشها و نشریات داخلی منتشر نموده است. که از این تعداد 240 مقاله ژورنالی و 1210 مقاله کنفرانسی می باشد. نمودار مقابل تعداد سالانه مقالات دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول را به تفکیک مقالات ژورنالی و کنفرانسی نمایش می دهد.
در لیست زیر تعدادی از آخرین مقالات نمایه شده از دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول نمایش داده می شود. که از طریق لیست سالانه می توانید به کل مقالات دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول دسترسی داشته باشید.

لیست مقالات داخلی
نمودار مقالات بین‌المللی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

بر اساس داده های استخراج شده از پایگاه اسکوپوس و پابمد، تاکنون 234 مقاله توسط پژوهشگران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در این نمایه سازهای بین المللی ثبت شده است. نمودار روبرو آمار سالانه مقالات بین المللی منتشر شده توسط دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول را نمایش می دهد.
با استفاده از لیست سالانه زیر، می توانید به صورت کامل لیست مقالات هر ساله را مشاهده نمایید.

لیست مقالات بین‌المللی
همایش‌ها و کنفرانس‌های دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

برگزاری رویدادها و همایشهای علمی، یکی از معیارهای اصلی بررسی جایگاه و سطح فعالیت هر مرکز علمی است. نمودار روبرو تعداد همایشها و کنفرانسهای برگزار شده توسط دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول را نمایش می دهد.
بر اساس داده های ثبت شده در پایگاه همایشهای ایران تاکنون 4 همایش توسط دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول برگزار شده است. لیست همه همایشها

ژورنال‌ها و نشریات علمی
تاکنون هیچ مجله و ژورنال علمی برای دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول ثبت نشده است. اطلاعات ژورنالها و مجلات از پایگاه مرجع نشریات ایران استخراج و نمایش داده می شوند.
کارآفرینی و نوآوری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
اطلاعات پایه برای ارزیابی شاخصهای کارآفرینی و نوآوری دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با همکاری پایگاه اکوسیستم کارآفرینی ایران استخراج و تحلیل می شوند. کلیه زیر مجموعه های کارآفرینی دانشگاهها می توانند به رایگان اطلاعات اجزاء اکوسیستم کارآفرینی خود را در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نمایند تا مبنای شاخصهای کارآفرینی کامل شود.
آرم اکوسیستم کارآفرینی
تاکنون هیچ داده مربوط به بخشهای کارآفرینی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول شامل مراکز نوآوری، پارک علم و فناوری، شتابدهنده، مرکز رشد، فضای کار اشتراکی، و استارتاپ در اکوسیستم کارآفرینی ایران ثبت نشده است.

همکاران استراتژیک

بر اساس تحلیل داده های هم پژوهشی مقالات منتشر شده توسط دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در کنفرانسها و نشریات داخلی، تاکنون این مرکز 762 مقاله مشترک با 106 مرکز علمی داشته است.
تمام مقالات نمایه شده در پایگاه سیویلیکا تجزیه و تحلیل شده و پس از اختصاص نویسندگان مقالات به مراکز دانشگاهی و پژوهشی، ارتباط بین نویسندگان مقالات تحلیل می شود. ما می دانیم که پژوهشگران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول با کدام دانشگاهها و مراکز علمی همکاری تخصصی داشته اند که نتیجه آن تولید محتوای علمی در قالب مقاله بوده است.

شرکای علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

شرکای علمی اصلی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول طی سالهای گذشته مراکز زیر هستند. مراکزی که اساتید و پژوهشگران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول ترجیح داده اند بیشترین طرح های پژوهشی و تحقیقاتی خود را با این مراکز به انجام رسانند

موضوعات مهم پژوهشی

کلیه مقالات هر مرکز علمی تحلیل محتوایی می شوند. بر اساس تحلیلهای انجام شده در سال 1402 محورهای اصلی مقالات علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول به صورت نمودار مقابل بوده است. این کلید واژه ها بیشترین کاربرد را در کل مقالات تولیدی امسال این مرکز داشته اند. تحلیل محتوایی مقالات علمی یک مرکز نشان دهنده جهت اصلی تحقیقات پژوهشی در آن مرکز است و به سیاستگذاران پژوهشی کمک میکند تا برای سالهای آتی برنامه ریزی نمایند.
یعنی دغدغه اصلی محققان دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در سال 1402 موضوع دزفول و کرمانشاه می باشد.

موضوعات داغ پژوهشی

بر اساس تحلیلهای محتوایی صورت گرفته بر روی مقالات تولیدی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در سال 1402 موضوعات و کلیدواژه های زیر بیشتر مورد توجه پژوهشگران و محققان دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول بوده است.

طرح های پژوهشی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول*

بخش عظیم طرح های پژوهشی و تحقیقاتی مجموعه سیویلیکا در حال نمایه سازی داده های طرح های تحقیقاتی کشور است. ما بر اساس این دادها اطلاعات در حال تکمیلی از تعداد پروژه های علمی و طرح های تحقیقاتی کشور داریم که توسط هر مرکز علمی در جایگاه مجری طرح و یا کارفرما انجام شده است. نمودار روبرور تعداد پروژه هایی را نشان می دهد که دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول به عنوان مجری پروژه و یا کارفرمای پروژه تحقیقاتی دخیل بوده است.
بر اساس داده های ثبت شده در طرح های پژوهشی و تحقیقاتی تاکنون 1 طرح پژوهشی توسط دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول انجام شده است.

* این بخش به در حال تکمیل محتوا می باشد. مراکز علمی می توانند در تکمیل این داده ها همکاری نمایند.

افراد مهم علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول که تاکنون دارای سمت علمی و اجرایی در یکی از کنفرانسها و ژورنالهای ثبت شده در مجموعه سیویلیکا باشند در این بخش نمایش داده می شوند. اطلاعات این افراد در پایگاه فعالان علم و پژوهش ایران به صورت کاملتر ارائه می شود.

نشستها و سخنرانیهای دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
متاسفانه تاکنون هیچ نشست و سخنرانی علمی از دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در پایگاه سیویلیکا درج نشده است. به منظور نمایش لیست سخنرانیها، جلسات دفاع و نشستهای علمی آنها را در بخش ثبت اطلاعات سخنرانی و جلسه دفاع اضافه نمایید. اطلاعات سخنرانیهای علمی مراکز علمی به رایگان در بخش نشستها و سخنرانی های علمی سیویلیکا قابل ثبت می باشد.
اعضای هیأت علمی دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول

اعضای هیات علمی که در پایگاه سیویلیکا صفحه رزومه علمی دارند، به صورت خودکار در صفحه دانشگاه نمایش داده می شوند. شما هم می توانید هم اکنون علاوه بر ایجاد صفحه رزومه تخصصی خود در سیویلیکا، در صفحه دانشگاه خود در یونیرف نمایش داده شوید.

ارتباط با دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول
نام مرکز: دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول نوع مرکز: دانشگاه دولتی استان: خوزستان شهر: دزفول آدرس: دزفول روبروی پایگاه چهارم شکاری دزفول دانشگاه صنعتی جندی شاپور-دزفول-صندوق پستی :۳۳۴-۶۴۶۱۵ وبسایت دانشگاه: http://www.jsu.ac.ir شماره تلفن: +98-(61) 42428000,42420992 شماره فکس: 61-42426666
پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران