لیست مقالات بین المللی (ISI) دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در سال ۱۳۹۷

پژوهشگران دانشگاه صنعتی جندی شاپور دزفول در سال ۱۳۹۷ کلا ۴۲ مقاله شامل ۳۵ مقاله در کنفرانسهای داخلی و ۲ مقاله در ژورنالهای داخلی و ۵ مقاله بین المللی (ISI) ارائه نموده اند. دیتای کامل این مقالات در مجموعه سیویلیکا موجود و تحلیل شده است. جدول زیر عنوان تعدادی از این مقالات را نمایش می دهد. در دانش علم سنجی، اگر حداقل یکی از نویسندگان یک مقاله مربوط به یک مرکز باشد، در آمار مقالات تهیه شده توسط آن مرکز محاسبه می شود.

ردیف عنوان مقاله
۱Synthesis of cesium tungsten bronze nanofibers with different crystalline phases
۲Coordination of pumped-storage unit and irrigation system with intermittent wind generation for intelligent energy management of an agricultural microgrid
۳A noncommunication adaptive single phase auto-reclosure of transmission lines using phase space based criteria
۴Experimental study on destruction of thermal stratification tank in solar collector performance
۵Optimal energy management of a renewable-based isolated microgrid with pumped-storage unit and demand response

درخواست گزارش کامل مقالات این مرکز

کلیه داده های مقالات داخلی و خارجی این مرکز شامل ۴۲ مقاله با مشخصات نویسندگان، محل و سال نشر در مجموعه سیویلیکا ثبت شده است و امکان ارائه هر گونه گزارش تخصصی علم سنجی شامل تحلیلهای محتوایی پ و موضوعی برای این مرکز وجود دارد.