دانشگاههای شهر اردبيل

در شهر اردبيل تعداد 9 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر اردبيل صاحب امتیاز 6 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 0 شماره منتشر نموده اند. شهر اردبيل میزبان 33 همایش علمی تخصصی و 1 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر اردبيل, 18236 مقاله علمی شامل 1111 مقاله ژورنالی و 14121 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 1111 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر اردبيل تعداد 35,249 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 1,030 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر اردبيل

کل مراکز علمی
9
کل اساتید
1030 نفر
کل دانشجویان
35249 نفر
مقالات کنفرانسی
14121 مقاله
مقالات ژورنالی
1111 مقاله
مقالات بین المللی
3004 مقاله
کل همایشها
88
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر اردبيل در سال 1397

دانشگاه محقق اردبیلی

رتبه در کل کشور: 25

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

رتبه در کل کشور: 81

موسسه آموزش عالی نوین اردبیل

رتبه در کل کشور: 342

نمایش دانشگاههای شهر اردبيل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

دانشگاه پیام نور واحد اردبیل

دانشگاه پیام نور واحد ارشق

دانشگاه پیام نور واحد هیر

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه محقق اردبیلی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی (غیرانتفاعی-غیردولتی)

موسسه آموزش عالی نوین اردبیل

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران