دانشگاههای شهر اردبیل

در شهر اردبیل تعداد 9 مرکز علمی و دانشگاهی تعریف شده است. دانشگاههای شهر اردبیل صاحب امتیاز 19 ژورنال تخصصی علمی هستند و تاکنون 203 شماره منتشر نموده اند. شهر اردبیل میزبان 77 همایش علمی تخصصی و 1 سخنرانی علمی بوده است. پژوهشگران دانشگاهها و مراکز علمی شهر اردبیل, 34186 مقاله علمی شامل 6627 مقاله ژورنالی و 20700 مقاله در همایشهای علمی داخلی و 6627 مقاله بین المللی منتشر نموده اند.در سال 1397 در دانشگاههای شهر اردبیل تعداد 35,249 دانشجو مشغول تحصیل بوده است و این مراکز دارای 1,030 استاد و عضو هیات علمی بودند.
*در آمار فوق اطلاعات دانشگاههای فنی و حرفه ای لحاظ نشده است.

نمودار مقالات سالانه دانشگاههای شهر اردبیل

کل مراکز علمی
9
کل اساتید
1030 نفر
کل دانشجویان
35249 نفر
مقالات کنفرانسی
20700 مقاله
مقالات ژورنالی
6627 مقاله
مقالات بین المللی
6859 مقاله
کل همایشها
129
طرح های پژوهشی
به زودی

سه دانشگاه برتر شهر اردبیل در سال 1402

دانشگاه محقق اردبیلی

رتبه در کل کشور: 11

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

رتبه در کل کشور: 44

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

رتبه در کل کشور: 231

نمایش دانشگاههای شهر اردبیل

دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

دانشگاه پیام نور واحد اردبیل

دانشگاه پیام نور واحد ارشق

دانشگاه پیام نور واحد هیر

دانشگاه علوم پزشکی اردبیل

دانشگاه محقق اردبیلی

مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

موسسه آموزش عالی مقدس اردبیلی

موسسه آموزش عالی نوین اردبیل

پایگاه مرجع دانشگاههای ایران

همه حقوق برای پایگاه مرجع دانشگاههای ایران محفوظ است - پایگاه مرجع دانشگاههای ایران